Sinds 2016, het jaar van de mislukte staatsgreep in Turkije, is het aantal Turkse asielzoekers op zoek naar een nieuwe thuis in Europa vervijfvoudigd. In 2018 werden er zo meer dan 22.000 Turkse asielaanvragen geregistreerd. Dat blijkt uit de cijfers van Eurostat en VRT-verslaggeving. In 2015, het jaar voor de mislukte coup in Turkije waarna de AKP haar greep op Turkije vergrootte, waren dat er nog rond de 4.000-5.000.

Tot 2015 waren er elk jaar circa 4.000 of 5.000 Turken die asiel aanvroegen in een EU-land. In 2016 verdubbelde dat aantal reeds, om de jaren hierna steeds te blijven stijgen. In 2018 werd een vervijfvoudiging geregistreerd ten opzichte van 2015. En ook dit jaar blijven de aanvragen binnenstromen.

Aanhangers Fethullah Gülen en andere dissidenten opgejaagd wild in Turkije

De verklaring is allicht te vinden bij de mislukte staatsgreep. Tegenstanders van president Recep Erdogan en de AKP-partij trachtten in juli 2016 toen met enkele onderdelen van het leger de macht te grijpen in Ankara en Istanboel. De rebellen drongen onder meer de gebouwen van de AKP en de openbare omroep binnen, maar de weerstand van de overheid alsook deze van gewone burgers was groot. De coup mislukte en in de nasleep van de gefaalde staatsgreep, vergrootte Erdogan zijn controle. Tal van dissidente journalisten, afvallige soldaten, magistraten enzoverder werden zo opgepakt.

Volgens Erdogan was de grote verantwoordelijke achter de coup Fethullah Gülen. Deze Turkse religieuze leider verblijft echter al meerdere jaren in ballingschap in de VS, maar blijft een grote aanhang in Turkije en bij de Turkse diaspora genieten. Deze aanhangers zijn sinds de zomer van 2016 echter loslopend wild. Zij hebben – sinds 2016 – daarom grotere kans om erkend te worden. In dit jaar, 2019, is de erkenningsgraad van Turkse asielzoekers dan ook boven de 50% gestegen.

Naast de cijfers over Turkse asielzoekers lijken de globale hoeveelheden asielzoekers die in de EU een aanvraag indienden, terug te normaliseren. Daar waar in 2015 en 2016 in beide jaren meer dan 1,2 miljoen asielzoekers een aanvraag in de EU indienden, zakte het cijfer naar een kleine 600.000 in 2018. Dat is bijna het niveau van in 2014, het jaar net voor de aanvang van de asielcrisis.

Lees ook:

Turkse zuiveringen: Erdogan laat 70 officieren oppakken