Ongeveer zes procent van onze hulpbehoevende ouderen moeten bij het OCMW aankloppen om hun rusthuisfactuur te betalen. Dat blijkt uit verslaggeving van De Tijd op basis van een bevraging van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG). In 2017 kwamen OCMW’s tussenbeide voor meer dan 5.100 bejaarden om hun facturen mee te betalen. De VVSG schat tevens dat de problematiek groter is dan bovenstaande cijfers doen blijken. Veel kinderen of andere familieleden geven immers eveneens financiële hulp.

Wie in een rusthuis is opgenomen moet gemiddeld zo’n 1.728 EUR per maand betalen. Voor veel bewoners is dat te veel. Een gemiddeld pensioen is immers maar 1.280 EUR. Dat wil zeggen dat veel bejaarden hun spaarboek moeten gebruiken. Maar wanneer ook dat is opgebruikt, en de familie tevens niet tussenkomt, moet het OCMW bijpassen. En dat gebeurt reeds veel, zo blijkt uit berekeningen van de VVSG.

“Niet correct dat de lokale besturen moeten opdraaien voor lage pensioenen”

“Meestal gaat het om een bedrag tot 100 euro per maand dat door de OCMW’s wordt bijgepast”, zegt Nathalie Debast van de VVSG via De Tijd. “Maar dit is maar het topje van de ijsberg. We weten ook dat heel wat kinderen vrijwillig tussenkomen als hun ouders de rusthuisfactuur niet kunnen betalen. Daar hebben we geen cijfers van, maar we krijgen die signalen wel van de lokale besturen.”

Ook Debast wijt de ‘bejaarde druk’ op het OCMW aan de lage pensioenen en het grote verschil met een gemiddelde rusthuisfactuur. Met de Vlaamse Sociale Bescherming heeft de Vlaamse overheid wel een aantal maatregelen uitgewerkt om die rusthuisfacturen binnen de perken te houden, maar dat blijkt voor veel mensen onvoldoende te zijn. Via de ‘Vlaamse zorgpremie’ krijgen rusthuisbewoners zo een extra inkomen van 130 euro per maand (hetgeen de andere Vlamingen circa 52 EUR per jaar kost. Hier bovenop kan ook nog een zorgpremie komen, die afhankelijk is van hoe sterk men zorg nodig heeft. Dat kan nog eens oplopen tot 600 EUR per maand.

“Zonder die tegemoetkomingen zouden nog veel meer mensen de factuur niet kunnen betalen”, zegt Debast. Maar de VVSG vraagt desalniettemin om nog een extra effort. “Zorg moet voor iedereen betaalbaar zijn. Het is niet correct dat de lokale besturen moeten opdraaien voor het feit dat dat niet lukt.”