In Zwitserland hebben kiezers in een referendum voor een verstrenging van de wapenwetgeving gestemd. De verstrenging is een gevolg van nieuwe EU-wetgeving na de aanslagen in Parijs van 2015. Zwitserland maakt geen deel uit van de EU, maar liep het risico om uitgesloten te worden van de Schengenzone bij een nee-stemming.

De aanscherping van de wetgeving is nodig om te voldoen aan EU-voorschriften. Hoewel Zwitserland geen lid van de Europese Unie is, liep het risico om uitgesloten te worden van de Schengenzone bij een nee-stemming. Die verstrengde EU-wapenwetgeving volgde op de terreuraanslagen in Parijs van 2015.

EU-wetgeving

Zo komt er een verbod op wapens die in staat zijn snel meerdere kogels af te vuren. Het bezit van automatische en semi-automatische wapens wordt ofwel verboden ofwel aan strenge beperkingen onderworpen. Daarnaast moeten de wapens en hun eigenaren geregistreerd worden in databanken die voor alle politiediensten in Europa beschikbaar zijn.

Bijna 64 procent van de kiezers stemde zondag voor strengere beperkingen op semi-automatische en automatische wapens. De Zwitserse regering had er bij de bevolking op aangedrongen om voor de verstrenging te stemmen.

Wapenbezit deel van Zwitserse nationale identiteit

Volgens tegenstanders ging het om een dictaat dat opgedrongen werd vanuit Brussel. Daarnaast zouden de nieuwe wetten ook een verbod inhouden op de traditie van ex-soldaten die na hun legerdienst hun geweer mee naar huis nemen.

48 procent van de Zwitserse huishoudens bezit een wapen. Wapenbezit zou volgens de tegenstanders van de nieuwe wetgeving bijgevolg deel uitmaken van de Zwitserse nationale identiteit.