Niet-stemmers bij verkiezingen riskeren, ondanks de stemplicht, geen sanctie. De afwezigheidslijsten die worden opgemaakt worden immers nooit naar het parket gestuurd en worden na 6 maanden zelfs gewoon vernietigd. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Als u consequent niet gaat stemmen riskeert u echter wel een sanctie: een stemverbod. 

Zoals u weet geldt in ons land stemplicht. Dat betekent dat iedere Belg vanaf de leeftijd van 18 jaar verplicht is om te gaan stemmen bij de verkiezingen. Wie niet stemt begaat een overtreding en riskeert in principe een berisping of boete van de correctionele rechtbank. De bedragen variëren normaal tussen de 40 en 80 euro, bij herhaling kan de geldboete echter tot 200 euro oplopen.

Niet-stemmers riskeren stemverbod

Maar, zo blijkt nu, mensen die niet gaan stemmen riskeren in werkelijkheid helemaal geen sanctie. De aanwezige voorzitters en bijzitters moeten dan wel afwezigheidslijsten opmaken, deze worden nooit opgestuurd naar het parket. Enkel wanneer iemand consequent niet gaat stemmen, vier keer in 15 jaar tijd om precies te zijn, wordt deze persoon bestraft. Ietwat ironisch, met een stemverbod. Afwezige voorzitters en bijzitters riskeren wel een sanctie.

“De voorzitters van de stembureaus maken de lijsten van de afwezige kiezers over aan de vrederechters. Die bewaren ze zes maanden en vernietigen ze daarna volgens de richtlijnen van de rijksarchivaris”, legt de FOD Justitie uit aan HLN. “De lijsten met afwezige kiezers worden dus niet overgemaakt aan de parketten. Binnen het Openbare Ministerie geldt de richtlijn om alleen de afwezige voorzitters en bijzitters van de stem- en telbureaus te vervolgen.”

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen gingen 358.896 (7,4%) van de bijna 4,9 miljoen opkomstplichtigen niet stemmen.