Op deze hoogdag van de democratie kan u kiezen voor een nieuw Vlaams, federaal en Europees Parlement. In Vlaanderen gebeurt dat in de helft van de gemeenten elektronisch, de andere helft stemt op papier. Indien u op papier stemt, kan u tot 14 uur terecht in de stembureaus. Mensen die elektronisch stemmen, kunnen dat nog tot 16 uur.

In Vlaanderen stemmen 157 gemeenten elektronisch, de andere 143 stemmen op papier. In Wallonië stemmen alle 253 gemeenten nog op papier. De 19 Brusselse en 9 Duitstalige gemeenten stemmen volledig elektronisch.

Stemt u op papier, dan krijgt u drie stembiljetten: één voor het Vlaams Parlement, één voor de Kamer en één voor het Europees Parlement. Stemt u elektronisch, dan krijgt u één chipkaart waarmee u voor de drie verkiezingen kan stemmen. Die chipkaart steekt u in de gleuf van de stemcomputer en vervolgens duidt u op het scherm de lijst of namen aan die uw voorkeur dragen.

Reminder: Hoe brengt u geldig uw stem uit

1. Begeef u met uw oproepingsbrief en identiteitskaart naar het stembureau zoals aangegeven op uw brief.

2. Bij elk van de drie verkiezingen kunt u telkens voor één lijst/partij stemmen. Stemt u bij één van de verkiezingen op meerdere partijen tegelijk, dan is uw stem ongeldig.

3. Ofwel geeft u een lijststem, dan gaat u akkoord met de volgorde van de kandidaten op de lijst. Ofwel geeft u één of meer voorkeursstemmen. Blanco stemmen kan ook, dan legt u zich neer bij de meerderheid van het volk.

Op dit moment zijn er technische problemen met 113 stemcomputers, verspreid over het hele land. Op een totaal van 31.000 computers blijft dat beperkt. Zo’n 240 technici zijn onderweg om de problemen op te lossen.