Hogeschoolstudenten beheersen steeds minder goed de Nederlandse taal. Dat blijkt uit een onderzoek van de hogeschool Odisee dat De Standaard inkeek. En het is niet de eerste maal dat aan de alarmbel wordt getrokken inzake de taalvaardigheid van onze studenten. De gaten in de studentikoze taalvaardigheid worden echter steeds pijnlijker, zo blijkt. Vier op vijf studenten weet zo bijvoorbeeld niet wat ‘impliceren’ betekent. “De situatie is problematisch omdat taalvaardigheid een noodzakelijke voorwaarde is voor studiesucces”, zegt Odisee-onderzoeker An De Moor op Radio 1. Een en ander zou te maken hebben met te vage en lage eindtermen die we in het Vlaams basis- en middelbaar onderwijs hanteren.

Na een onderzoek bij studenten van de hogeschool Odisee kwam academicus An De Moor tot de jammerlijke conclusie dat in vergelijking met vijf jaar geleden, studenten steeds minder goed begrijpend kunnen lezen alsook beschikken over een kleinere woordenschat. “We zien dat studenten heel veel problemen hebben met het structureren van teksten, oorzaak en gevolg bijvoorbeeld, of chronologie”, aldus nog De Moor. “Bovendien hebben meer en meer studenten ook een probleem met taalregisters, ze kunnen het onderscheid niet maken tussen een formeel academisch register en een informele taal zoals die gebruikt wordt om te chatten bijvoorbeeld.”

Zwakke en vage eindtermen problematisch: “We moeten [durven] kijken naar het secundair onderwijs waar leerlingen te weinig schrijven en te weinig lezen”

‘Empathie’, ‘debiet’, ‘impliceren’… Het zijn vandaag allemaal woorden die grotendeels te moeilijk zijn voor de huidige generatie hogeschoolstudenten. Co-onderzoeker Tom Colpaert treedt De Moor bij in De Standaard en duidt op een probleem bij de instroom van de hogescholen. “Die is diverser geworden”, zegt Colpaert. “Risicofactoren zijn vooral de sociaaleconomische status van de student, en zijn thuistaal. De schoolachtergrond is [echter] de belangrijkste factor. We stellen trouwens ook vast dat vrouwelijke studenten het iets beter doen dan hun mannelijke collega’s.”

En de mindere kwaliteit van deze instroom moet te maken hebben met de kwaliteit van ons Vlaams onderwijs, ooit behorend tot de wereldtop en de jaloezie van de Westerse wereld. “We moeten [durven] kijken naar het secundair onderwijs waar leerlingen te weinig schrijven en te weinig lezen”, besluit De Moor. “Dat komt omdat de eindtermen te vaag zijn. Ik stel mijn hoop dan ook op de nieuwe eindtermen (die in 2017 zijn uitgewerkt onder de huidige Vlaamse regering en Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) en binnenkort worden uitgerold, red.) en ik hoop dat de lat daar hoger wordt gelegd.”

Lees ook: 

Baas katholiek onderwijs Boeve wil makkelijkere eindtermen