Hoewel er in de komende jaren een groot tekort aan verpleegkundigen dreigt te ontstaan, betogen morgen enkele duizenden werknemers uit de socialprofitsector voor een geleidelijke arbeidsduurvermindering naar 30 uur per week zonder loonverlies. “Het gaat hier om de politieke component, niet om het lastigvallen van de bevolking”, stelt nationaal secretaris van LBC-NVK, Mark Selleslach, tegenover BELGA

Morgen worden enkele duizenden werknemers uit de socialprofitsector te Brussel verwacht voor een betoging. Concreet eisen ze dat de volgende regering blijft investeren in de sector. Daarnaast vragen de vakbonden dat men werk maakt van een geleidelijke evolutie naar een 30-urenweek zonder loonverlies.

Veel hinder dreigt de bevolking volgens Selleslach evenwel niet te ondervinden. Zo werden er in de jeugdzorg, ziekenhuizen en crèches regelingen getroffen. “Het gaat hier om de politieke component, niet om het lastigvallen van de bevolking”, citeert BELGA de vakbondsman.

Tekort aan verpleegkundigen

De betoging kadert binnen een eis om meer personeelsleden. “De komende jaren moeten 30.000 à 40.000 mensen vervangen worden die op pensioen gaan. Het gaat om verplegend en verzorgend personeel, opvoeders,… Er zullen serieuze inspanningen nodig zijn om meer mensen naar de sector te leiden”, stelt Jan-Piet Bauwens, federaal secretaris van de socialistische vakbond. Het geleidelijk verminderen van de arbeidsduur, zonder loonverlies, zou daar – althans volgens de vakbonden – aan kunnen bijdragen.

Het tekort aan werknemers in de sociale sector is niet nieuw. Eerder pleitte Vlaams zorgambassadeur Lon Holtzer voor het bestuderen van migratie als oplossing. “In de ons omringende landen kampen ze met dezelfde problemen en dan is het ethisch niet echt verantwoord om daar mensen te gaan rekruteren. Maar er zijn wel nog gebieden, bv. Australië, de Filipijnen, Canada, waar wel nog overtallen zijn, waar er te veel verpleegkundigen zijn. We moeten nadenken over een ethisch verantwoord migratiebeleid”, klonk het.