De rechtsnationalistische studentenvereniging NSV heeft donderdagavond in Leuven een ‘remigratiemars’ gehouden. Ze eisen naar eigen zeggen de remigratie van criminele, extremistische en werkonwillige migranten. “De voorbije decennia werden onze grenzen geopend voor honderdduizenden migranten, met enorme maatschappelijke problemen tot gevolg”, stelde NSV-voorzitter Otto Van Malderen aan HLN.

NSV-praeses Otto Van Malderen bestempelde de mars “als een protest tegen het beleid dat toelaat dat er zo veel volk Europa binnenkomt waaronder een groot aandeel onintegreerbaren die openlijk dwepen met het moslimextremisme”. “Voor hen is er hier geen plaats en zij moeten zo veel mogelijk terug naar hun land teruggebracht worden”, aldus Van Malderen.

Remigratie

Concreet willen ze dat de remigratie van migranten die criminele feiten plegen, migranten die extremisme aanhangen of migranten die weigeren te werken op de politie agenda komt. “De voorbije decennia werden onze grenzen geopend voor honderdduizenden migranten, met enorme maatschappelijke problemen tot gevolg”, stelt NSV-voorzitter Otto Van Malderen. “De leefbaarheid in onze steden komt op die manier fel in het gedrang. Daarom is het niet meer dan normaal dat we niemand toelaten om van onze gastvrijheid misbruik te maken.”

NSV-praeses Otto Van Malderen bestempelde de mars “als een protest tegen het beleid dat toelaat dat er zo veel volk Europa binnenkomt waaronder een groot aandeel onintegreerbaren die openlijk dwepen met het moslimextremisme”. “Voor hen is er hier geen plaats en zij moeten zo veel mogelijk terug naar hun land teruggebracht worden”, aldus Van Malderen.

Enkele linkse organisaties organiseerden een tegenbetoging “voor solidariteit met iedereen die gemarginaliseerd wordt”. “We protesteren tegen deze racistische betoging van het NSV om te tonen dat er veel meer mensen zijn die zich kanten tegen hun pleidooi van haat en verdeling en integendeel opkomen voor oplossingen die tegemoet komen aan de noden van iedereen. Het beleid moet hiertoe meer investeren in zowel asielopvang, gezondheid, onderwijs enzovoort”, aldus woordvoerder Fabien aan Het Laatste Nieuws.