Recent werden de grondwetartikelen bepaald door de Kamer en de Senaat die vatbaar voor herziening zullen worden in de volgende legislatuur. Alleen, artikel 24, inzake de vrijheid van onderwijs, zal daar niet bij zijn, niettegenstaande dat de Kamer dit wel voorzag. Oorzaak hiervan is een vergissing binnen de sp.a-fractie in de senaat, zo blijkt uit een reconstructie in De Morgen.

“Wat. In godsnaam. Is er hier net gebeurd?” Verdwaasde blikken in de senaat eind vorige maand nadat duidelijk werd dat art. 24 GW niet tot herziening vatbaar zal worden. De ogen van Open Vld-fractieleider Rik Daems blijven rusten op de sp.a-fractie. Dat sp.a-fractieleider Bert Anciaux tegen de eigen partijlijn stemde, was misschien nog te verwachten gezien zijn excentriek karakter, maar dat ook de aan de Grijze Wolven-verbonden Güler Turan en Katia Segers (tevens Media-professor aan de VUB) Anciaux volgden? Zeer onverwacht. Het saldo min de onthoudingen kwam neer op 23 voor, 23 tegen. “De bepaling is niet aangenomen”, klonk het finaal.

‘Sloeber Anciaux’ haalt slag thuis door onoplettendheid partijgenoten in senaat

Wat bleek? Segers en Turan volgden blind de steminstructies van Anciaux en gingen er verkeerdelijk vanuit dat die laatste op zijn beurt had overlegd met de partij. Segers en Turan dachten dus dat men de sp.a-collega’s uit de Kamer zou volgen. Van veel dossiervoorbereiding bleek dus geen sprake bij de rode dames. Maar wat een formaliteit moest zijn – ‘preconstituantes’ dienen eerst in de Kamer gestemd te worden, maar moeten daarna ook binnen de Senaat en de regering aangenomen worden – bleek een hinderpaal voor artikel 24. Per ongeluk dan nog.

De verbazing, zowel bij Open Vld als bij de eigen sp.a-partij, is echter ietwat bizar, want het zat er wel aan te komen. Niet alleen had Anciaux al tegengestemd tijdens de commissiezitting op 23 april omtrent de materie (toen het wel werd aangenomen met 10 tegen 8), maar had de ex-Spirit- en ex-VU-politicus ook een passionele speech afgestoken tegen de herziening, waarbij hij zelfs verwees naar de communistische Chinese dictator Mao. Typisch Anciaux, om zo met grote woorden zwaaien, dachten de liberalen allicht.

Lees ook:

Anciaux geen lijsttrekker meer voor sp.a