Hoewel het Brusselse Noordstation al ettelijke maanden functioneert als hub voor illegalen, loopt het nu de spuigaten uit. Zo maakten de vakbonden van De Lijn melding van een een tbc-uitbraak en schurft-epidemie. Hoewel er van een epidemie geen sprake is, komt de situatie in en aan het Noordstation zo opnieuw op de agenda. Brussels minister van Mobiliteit, Pascal Smet (sp.a), verwijst hieromtrent naar het beleid van toenmalig minister Jan Jambon en staatssecretaris Theo Francken (N-VA)“Eigenlijk moet De Block hun erfenis opkuisen”, verklaarde hij in Radio 1-programma “De ochtend”.

Brussel-Noord is al maanden een no-gozone door hardnekkige overlast van illegale transitmigranten. De saga bereikt afgelopen weekend een zoveelste dieptepunt, nadat chauffeurs van De Lijn aangaven er niet meer te willen stoppen omwille van gezondheidsredenen. Eerder trokken lokale handelaars al aan de alarmbel.

Volgens Smet moet nu de federale regering ingrijpen. “Wat nodig is, is een onthaalcentrum. Telkens als mensen aankomen in het Noordstation, moeten ze naar dat centrum gebracht worden. Dan is het heel simpel: ofwel komen ze in de asielprocedure terecht, ofwel moeten ze het land verlaten, desnoods gedwongen”, stelde hij in Radio 1-programma “De ochtend”.

Burgemeester van Schaarbeek, Bernard Clerfayt, deed eerder al een gelijkaardige oproep. Federaal minister Denis Ducarme (MR) kon zich evenwel niet vinden in de oprichting van een dergelijk centrum. Een “valse goede oplossing”, die zou leiden tot een “aanzuigeffect”, klonk het.

Erfenis N-VA

De problemen in Brussel-Noord zijn allerminst nieuw. Integendeel, het station vormt al een tijdje een hub voor illegalen. Eerdere pogingen van het Brussels Gewest om iets aan de situatie te veranderen werden volgens Smet tegengehouden. “We hebben met het Brussels Gewest eerder al een onthaalcentrum opgericht. Toen kregen we kritiek dat er we een tweede Calais aan het creëren waren”, stelt de socialist in Radio 1-programma De Ochtend.

De kritiek van toenmalig minister Jan Jambon en staatssecretaris Theo Francken is Smet kennelijk nog niet vergeten. “Eigenlijk moet De Block hun erfenis opkuisen”, stelt hij. Brussels N-VA-lijsttrekker Cieltje Van Achter is het niet eens met het zwartepieten van Smet. Zo draagt het gewest volgens haar “wel degelijk een grote verantwoordelijkheid voor de toestand in en aan het Noordstation”Van Achter merkt op dat de halte van De Lijn niet werd onderhouden, de voedselbedeling aan illegalen werd ondersteund en de bouwvergunning voor een halte van De Lijn werd tegenhouden.