Ondanks het feit dat er enkele maanden geleden een beleidswijziging werd aangekondigd met betrekking tot Palestijnse asielzoekers, krijgen zij nog steeds in veel gevallen asiel. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV), dat asielzaken in beroep behandelt, draait veel negatieve beslissingen immers gewoon terug. Dat meldt Belga.

In 2015, het zogenaamde piekjaar van de asielcrisis, vroegen 11 Palestijnen asiel aan in ons land. De jaren die daarop volgden waren dat respectievelijk 147 en 847 Palestijnse asielaanvragen, een forste stijging dus. Maar vorig jaar werden pas echt recordcijfers geboekt. In de eerste 10 maanden van 2018 vroegen al 1.909 mensen uit Palestina hier asiel aan, een record.

Place to be

Een netwerk van mensensmokkelaars zou achter die plotse stijging zitten. “De perceptie dat ons land the place to be is, gevoed door smokkelaars, speelt zeker een rol”, aldus commissaris-generaal voor de vluchtelingen Dirk Van den Bulck. Zo goed als alle Palestijnen die naar België kwamen, kregen hier immers automatisch asiel en het terugsturen van Palestijnen blijkt in praktijk bijna onmogelijk. Nochtans zou de situatie in de grootste delen van Palestina heus niet meer zo onveilig zijn.

Eind vorig jaar kondigde het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CVGS) aan dat Palestijnen niet langer allemaal automatisch erkend zouden worden als vluchteling. Maar nu blijkt dat Palestijnen in veel gevallen alsnog gewoon asiel krijgen in ons land.

De negatieve beslissingen van het Commissariaat-Generaal worden vaak immers teruggedraaid door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV), die asielzaken in beroep behandelt.