Na 525 dagen eindigt het kanselierschap van Sebastian Kurz (ÖVP). De christendemocratische kanselier overleefde de motie van wantrouwen van maandag 27 mei niet. De motie werd gesteld door de sociaaldemocratische SPÖ en ondersteund door lijst JETZT en voormalig coalitiepartner FPÖ. ÖVP en NEOS stemden tegen de motie.

Na een wisselvallige week, lijkt de Ibiza-affaire van de rechts-conservatieve FPÖ nu ook kanselier Sebastian Kurz de kop te kosten. Het overgangskabinet, dat tot de verkiezingen dit najaar de vervanging diende te vormen van de zwart-blauwe regering die vorige week uit elkaar viel, werd met een meerderheid van SPÖ, JETZT en FPÖ-stemmen de laan uitgestuurd. Anders dan in België, is in Oostenrijk een destructieve motie van wantrouwen tegen een regering mogelijk. Hierbij moet een voorstel om de zetelende regering uit hun ambten te ontheffen niet gepaard gaan van de aanstelling van een nieuwe premier.

Voor het eerst in de Oostenrijkse geschiedenis valt op deze manier een regering. De bal ligt nu in het kamp van de Oostenrijkse president, Alexander Van der Bellen, die een nieuwe kanselier moet aanstellen om een overgangsregering te vormen. Het staat vast dat in september een nieuwe parlementsverkiezing plaats moet vinden. Over een concrete datum dient nu het parlement te beslissen.

Kritiek op Kurz

De voorgaande debatten kenmerkten zich door de scherpe kritiek jegens kanselier Kurz. Alois Stöger (SPÖ) beklemtoont dat ook in geval van crisis de democratie bewaard moet worden en een kanselier zich hiernaar te schikken heeft.

De officiële motie kwam echter van SPÖ-voorzitster Pamela Rendi-Wagner, die Kurz’ houding na het vertrek van de FPÖ een “schaamteloze greep naar de macht” noemde. Beiden betichten de voormalige kanselier ervan niet de dialoog opgezocht te hebben in deze crisis, maar de macht naar zich toegetrokken te hebben.

(Lees verder onder het filmpje.)

Ook voormalig FPÖ-minister van Binnenlandse Zaken Herbert Kickl is bijzonder hard voor de voormalige kanselier. Hij noemt Kurz’ leiderschap in de voorbije weken een “herstel van de oude machtas” van de ÖVP, waarmee hij doelt op de centralisering van de voornaamste ministerposten. Hij betitelt de houding verder als een “machtsovername door Neder-Oostenrijk”, doelend op de achterban van de ÖVP. Alfred Noll (JETZT) betitelde de kanselier dan weer als “egomaan” en “vertrouwen onwaardig”.

Afrekening in het parlement

De toon is anders bij de eigen partij. Fractieleider August Wöginger veroordeelde de houding van de SPÖ, die naar zijn mening tegen de wil van het volk en de president inging.

De houding van Kurz zelf echoot deze mening. De voormalige kanselier meent wraak te herkennen in de motie van wantrouwen. Zo zouden de kritische partijen zich slechts positioneren voor de nieuwe verkiezingen. Ook de oppositie zou voldoende kansen gekregen hebben in de regeringscrisis, meent hij, hoewel enkel NEOS hier zou zijn op ingegaan. Bondspresident Alexander Van der Bellen is nu aan zet. Als opvolger wordt de voormalige EU-landbouwcommissaris Franz Fischler (ÖVP) getipt.