De politie kampt met personeelstekorten. Dat probleem is al langer gekend, maar tekent zich nu ook scherp af bij de instroom van het inspecteurskorps. In één jaar tijd waren er ongeveer 3.000 kandidaat-inspecteurs minder ofwel: een daling van 30 procent. “De helft van de ‘straatflikken’ is straks ouder dan 60. Een ramp”, zo weerklinkt het in Het Laatste Nieuws.

Vorig jaar schreven amper 8.198 kandidaten zich in. Een absoluut dieptepunt. In een recent verleden waren er immers jaarlijks nog bijna 12.000 aspirant-kandidaten die zich aanmeldden om bij de politie te starten. En dat is problematisch, want inspecteurs zijn de échte ‘straatflikken’. Zij gaan na hun opleiding van anderhalf jaar aan de slag bij verkeers- en interventiediensten, rechercheteams of de luchthaven- of spoorwegpolitie.

Te veel en te lang bespaard op kap van inspecteurs?

Volgens Vincent Houssin van de VSOA-politievakbond is de oorzaak eenvoudig. We betalen kandidaat-inspecteurs te weinig, klinkt het: “We hebben al zo vaak aan de alarmbel getrokken bij de politieke partijen om het beroep aantrekkelijker te maken. Wat hebben de voorbije regeringen gedaan? Enorm bespaard, het statuut uitgehold en de lonen gedurende 18 jaar bevroren.”

Na lange lobby-inspanningen werden de lonen van politieambtenaren en het burgerpersoneel bij de politie recent eindelijk gelijkgesteld met andere lonen van het openbaar ambt. Hierdoor gaat een beginnende inspecteur aan de slag met 1.550-1.600 EUR per maand als basisloon (weliswaar exclusies de lucratieve lucratieve avond-, nacht- en weekendpremies). Maar dat is nog te weinig volgens de VSOA. “Nu zijn al meer dan de helft van de straatflikken 40- en 50-plussers. Over tien jaar is de helft van dat korps dus ouder dan vijftig en zélfs zestig jaar. Een regelrechte ramp.”

(Lees verder onder de tweet.)

De Crem wil nu, na eerst mee te besparen, 200 miljoen per jaar vrijmaken voor politie

Bij de regering ziet men ook het probleem. “Ten eerste is het aanwerven een probleem, mede omdat er veel concurrentie is met de privésector omdat er een goede economische omgeving is. Ten tweede worden mensen te weinig voorgesteld om tijdens hun loopbaan extra opleidingen te volgen”, zo vertelt binnenlandminister Pieter De Crem (CD&V) in Het Laatste Nieuws. De Crem wil nu – ondanks recente besparingen – een nieuwe 200 miljoen EUR per jaar willen vrijmaken.

“Dat kan bijvoorbeeld door vrijwillige fusie van zones waarbij de dubbelstructuren er zullen uitvallen, door de gemeenschappelijke aankoop van materiaal”, zo meent de CD&V-veteraan. “Misschien kan de politie iets leren van Defensie, dat er een enveloppefinanciering zou komen, waarbij de federale politie het totale deel van de begroting zou krijgen en zelf zou kunnen beslissen waar het geld wordt ingezet, niet alleen voor materiaal, maar in de eerste plaats voor personeel.”

Lees ook:

De Crem: “Fusionering Brusselse politiezones is breekpunt”