De regering van Open Vld, MR, N-VA en CD&V beloofde onder leiding van premier Charles Michel (MR) de begroting in evenwicht te krijgen: een eeuwig Belgisch euvel. Maar uiteindelijk kwamen we zelfs niet in de buurt, en zal het ‘evenwicht’ dit jaar zelfs stranden op een tekort van 8 miljard. Maar bij onze noorderburen ging het wel ietwat anders. Daar heeft men in 2018 een surplus gerealiseerd van 11,4 miljard euro, zo weet het Algemeen Dagblad. Het is het derde jaar op een rij dat Nederland een overschot realiseert.

1,5%. Dat is het aandeel van het begrotingsoverschot ten opzichte van de totale omvang van de Nederlandse economie. Dat is een volledig procentpunt meer dan wat de regering had ingeschat. Goed nieuws volgens Financiënminister Wopke Hoekstra (CDA) want “gezonde overheidsfinanciën zijn een randvoorwaarde om onze welvaart vast te houden.”

Begrotingsminister Nederland: “Buffer broodnodig want economische piek hebben we gehad”

Het overschot is opmerkelijk, want Nederland koos er onder premier Mark Rutte (VVD) voor om onder andere de aardgaswinning terug te schalen, dit na leefkwaliteitsklachten van haar burgers. Op termijn wordt de aardgasontginning in Groningen zelfs volledig stopgezet. Toch ziet men in het goeie begrotingsnieuws geen reden om nu onvoorzichtig te worden en meer te beginnen uitgeven. “De economie is immers volatiel en de staatsschuld is nog aanmerkelijk hoger dan voor de crisis (de bankencrisis van 2007-2008, red.).”

Bovendien noteert AD dat er een aantal geplande investeringen nog niet tot besteding zijn gekomen. Hoekstra benadrukt echter dat “het overgrote deel” van dit geld beschikbaar blijft voor latere jaren. Nu zou er echter een “broodnodige buffer” zijn aangemaakt, en dat is maar goed ook, vindt Hoekstra, want “de piek van de conjunctuur hebben we gehad.”

België budgettair beleid meest zielige van Benelux

Dat is een flink verschil met wat we in België hebben gerealiseerd. Niet alleen zijn we dit jaar 8 miljard verwijderd van het in 2014 beloofde begrotingsoverschot, maar is de afgelopen begroting ook opgesmukt met allerlei boekhoudkundige tovertrucjes. De overheid dwong zo immers bedrijven meer voorafbetalingen te maken, waardoor de ‘cashflow’ dan wel wat positiever wordt, maar er niet meer geld op grotere termijn zal resteren.

Ten tweede is het overgrote deel van de budgettaire resultaten die zijn verkregen vooral te wijten aan de globale goed draaiende economie en de lage rente die moet betaald worden, waardoor oude leningen kunnen geherfinancierd worden.

Bij onze zuiderburen in Luxemburg realiseert men sinds 2011 begrotingsoverschot na overschot.