Volgens ACV-voorzitter Marc Leemans is het Vlaams Belang geen goede partij om een rechtvaardig en evenwichtig beleid te voeren. Ondanks haar sociale standpunten heeft die partij volgens de vakbondsman een “heel xenofobische en racistische kant”. Daarmee plaatst hij zich evenwel lijnrecht tegenover het standpunt van werkgeversorganisatie VOKA, die aangaf vooral rekening te zullen houden met het programma van de volgende regering en niet met de invulling van de postjes.

Aan de vooravond van Rerum Novarum, het feest van de christelijke werknemersbeweging, heeft ACV-voorzitter Marc Leemans stelling ingenomen over de politieke toekomst van ons land. De uitslag van de verkiezingen was voor hem een bevestiging van zijn kritiek op het sociaal-economische beleid van de Zweedse coalitie. De rechtse en liberale aanpak van de vier federale regeringspartijen is afgestraft en dat vindt Leemans positief. Dat veel kiezers afgelopen zondag “een extreme keuze” hebben gemaakt, vindt hij dan weer minder positief. “Er is heel weinig overeind gebleven in het midden en het zal dus heel moeilijk zijn om een regering te maken die een deftig sociaal en rechtvaardig beleid kan uitwerken”, klinkt het bij de ACV-leider.

“Voka zit op een totaal verkeerd spoor”

Sociaal en rechtvaardig? Twee elementen die volgens Leemans alvast niet aan bod komen in het programma van het Vlaams Belang. “Zij houden de mensen voor het lapje”, stelt hij over zaken als de inperking van onze sociale zekerheid voor binnenkomende migranten. “Migranten die hier binnenkomen kunnen geen aanspraak maken op sociale zekerheid, enkel op sociale bijstand en in het beste geval een leefloon.” 

Een andere sociale partner, werkgeversorganisatie VOKA, stelde zich gisteren nog iets gematigder op dan Leemans. “Wij gaan vanuit VOKA kijken wat er in het regeerakkoord staat, wat er goed is voor de bedrijven en voor Vlaanderen”, zei topman Hans Maertens op Radio 1. Dat standpunt volgt de ACV-voorzitter dus niet: “VOKA zit op een totaal verkeerd spoor”, stelt hij. “Het Vlaams Belang is niet de goede partij om een rechtvaardig en evenwichtig beleid te maken.”

Leemans pleit daarom voor een progressief beleid en wil dat politici werk maken van een vermogenskadaster en een meerwaardebelasting. Dat laatste is al langer een vraag van de christelijke zuil. Voormalig minister van Werk Kris Peeters (CD&V) zag zijn voorstel daarover de afgelopen legislatuur nog afgeschoten worden door de andere regeringspartijen. Opvallender is Leemans’ vraag naar een vermogenskadaster, dat deze verkiezingscampagne fel verdedigd werd door de ecologisten van Groen.