In opdracht van de VRT onderzochten economen André Decoster en Toon Vanheukelom de impact van de regering-Michel op de koopkracht van verschillende inkomensgroepen. Wat blijkt? Terwijl de koopkracht van de werkenden steeg, bleef deze van de werklozen en gepensioneerden hetzelfde. Minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) plaatst evenwel zijn vraagtekens bij de studie. Zo merkt de liberaal op dat er geen rekening werd gehouden met de laatste welvaartsenveloppe.

Volgens Decoster ‘profiteren’ vooral werkenden van de taxshift. Zo stijgt hun koopkracht gemiddeld met zo’n 4,4 procent. Werknemers met een laag loon winnen in verhouding (+7 procent) meer dan mensen met een middelhoog loon (+ 5,4 procent) of een hoog loon (+ 2,3 procent). Ook de koopkracht van werklozen die binnen het jaar een nieuwe baan vinden stijgt (+ 4,5 procent).

Langdurig werklozen of gepensioneerden winnen niet of nauwelijks bij de taxshift. Belgen met lage pensioenen verliezen, althans volgens de VRT, zelfs koopkracht. De conclusie die sp.a-lijsttrekker Meryame Kitir uit de studie trekt? Een bevestiging van de vaststelling dat men rijkdom niet eerlijk verdeelt. “Mensen met lage lonen, uitkeringen of lage pensioenen zijn er niet op vooruit gegaan”, klinkt het. “De focus lag op zoveel mensen aan het werk helpen en de loonkost naar beneden halen”, repliceert Demir.

De Croo betwist volledigheid studie

Minister van Financiën De Croo heeft evenwel zijn vragen bij de volledigheid van de studie. Zo merkt hij tegenover BELGA op dat de onderzoekers geen rekening hielden met de laatste welvaartsenveloppe.

(Lees verder onder de tweet)

Verder focuste de regering zich volgens De Croo op de laagste pensioenuitkeringen. “In de welvaartsenveloppes 2015-2020 werd sterk gefocust op de laagste pensioenen waardoor die een reële stijging kenden van 4 procent. Het minimumpensioen voor werknemers met een volledige loopbaan steeg hierdoor met ongeveer 130 euro per maand, het minimumpensioen voor zelfstandigen met 190 euro per maand”, laat De Croo tegenover BELGA optekenen.