Migratie is en blijft hét thema bij uitstek dat vele burgers beroert en bezighoudt. Daar veranderen ook klimaatspijbelaars of klimaatmarsen niets aan. De voorbije jaren kenden we een asielcrisis, verwelkomden we honderdduizenden migranten en zagen we onze samenleving drastisch veranderen ten gevolge van migratie. Met de verkiezingen voor de deur achtte SCEPTR-redacteur Tom Lallemand het daarom hoog tijd voor een terugblik. Het volledige interview verscheen in ‘t Pallieterke.

Dat deed hij samen met Theo Francken, voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en Joren Vermeersch, adviseur van Francken en eerste opvolger in West-Vlaanderen bij de verkiezingen in mei. Een boeiend gesprek over transitmigranten, het cordon sanitaire, demografie en verkiezingen.

Theo-rie en Theo-praktijk

Francken is naar eigen zeggen tevreden met zijn werk als staatssecretaris voor Asiel en Migratie. “Ik ben zeker tevreden. De voorbije jaren hebben we ervoor gezorgd dat criminele illegalen niet meer geregulariseerd, maar gerepatrieerd worden. We hebben de capaciteit van gesloten centra opgetrokken en hebben een plan goedgekeurd om rond terugkeer efficiënter te werken. Ik heb terugkeerakkoorden gesloten met Marokko, Somalië, Nigeria, enzoverder en op vlak van fraudebestrijding zijn we eindelijk efficiënt en streng voor erkende vluchtelingen die op vakantie gaan naar hun herkomstland.”

Het feit dat Francken soms verwijt wordt te soft geweest te zijn omdat hij meer dan 500.000 vreemdelingen ons land heeft binnengelaten, wil Francken in perspectief plaatsen. “De helft van die 500.000 vreemdelingen zijn Europeanen en vallen onder vrij verkeer van personen. Ik denk ook niet dat iemand een probleem heeft met studie- of arbeidsmigratie en regularisatie gebeurt bijna niet meer. Dan hebben we dus alleen nog gezinshereniging en asiel. Gezinshereniging hebben we al verstrengd en voor asiel blijf ik pleiten voor het Australisch model.”

Een verschil tussen de Theo-rie en Theo-praktijk, zoals Vlaams Belang het verwoordt, ziet Francken dus niet. “Ik vind die quote wel goed gevonden, maar nee ik vind dat er helemaal geen verschil is. Vlaams Belang toetert natuurlijk veel, maar als ik kijk naar hun vriendjes in Europa die in de regering zitten: Salvini in italië en Strache in Oostenrijk, zij botsen op dezelfde internationale muren”, aldus Francken.

Dries Van Langenhove beweert wel dat hij een 10/10 zal halen qua uitzettingen, maar dat is gewoon absurd om te zeggen.

Illegalen en transitmigranten

Het feit dat ons land tot op de dag van vandaag nog steeds duizenden illegalen telt, ziet Francken naar eigen zeggen niet als een mislukking. “Nee, dat is iets wat niemand in België kan oplossen, ook Vlaams Belang niet”, aldus Francken. Dries Van Langenhove beweert wel dat hij een 10/10 zal halen qua uitzettingen, maar dat is gewoon absurd om te zeggen.”

“Ze worden binnengelaten aan de buitengrenzen van Europa en kunnen vervolgens makkelijk doorreizen naar ons land. Eens ze hier staan, krijgen we ze niet meer weg omdat ze uit landen komen waarnaar we niet mogen repatriëren of omdat ze liegen over hun leeftijd of herkomstland. Er is simpelweg geen oplossing op nationaal niveau voor dat probleem. Enkel een omslag naar het Australische model op Europees niveau, met pushbacks dus, kan soelaas brengen.”

Cordon sanitaire?

Op de vraag of Francken uitsluit dat Vlaams Belang ooit aan de macht komt in ons land, net zoals zusterpartijen van Vlaams Belang mee besturen in Italië en Oostenrijk, heeft Francken geen pasklaar antwoord. “Ik ben principieel tegen het cordon, maar ik denk dat de deur vooral langs binnen op slot zit”, klinkt het.

“Daarenboven zou nog moeten blijken of het Vlaams Belang dat überhaupt wil. Ook Vlaams Belang zou zich immers moeten schikken naar Europese regelgeving. Vlaams Belang maakt de mensen op dat vlak blaasjes wijs.”

Lees het volledige interview hier of koop de nieuwste papieren versie van ‘t Pallieterke.