Een gemiddeld pensioen is beduidend lager dan de gemiddelde kost van een rusthuis. Dat blijkt nog maar eens uit verslaggeving op VTM. Het verschil tussen het gegarandeerd inkomen op leeftijd en de gemiddelde maandelijkse tehuisfactuur is thans zelfs 450 euro.

De Vlaming krijgt gemiddeld een pensioen van 1.280 euro. Dit terwijl een tehuis gemiddeld 1.728 euro kost per maand. Dat maakt een verschil van 452 euro, wat men met de eigen gelden moet compenseren.

Wel dient gezegd te worden dat het hier gaat om de wettelijke pensioenen voor gewone werknemers. Een zelfstandige krijgt een veel minder gunstig pensioen, terwijl ambtenaren net weer een pak meer pensioen krijgen. Ook krijgen mannen veelal meer pensioengeld, al heeft dit eerder te maken met grotere opgebouwde rechten dan wel met een categoriek onderscheid. Dit zorgt er wel voor dat veel alleenstaande vrouwen op leeftijd meer moeite hebben om een rusthuis te betalen.

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) is in 2017 gestart met het monitoren van de rusthuisprijzen. Afgelopen maart zei Vandeurzen nog dat dit vruchten zou afwerpen. Dinsdag zei N-VA-voorzitter Bart De Wever in Terzake dan weer dat “als de levensverwachting nog stijgt, […] we een systeem [moeten] introduceren waarbij mensen telkens een maand langer moeten werken”.