Veel verbazing gisteren op de politieke redacties van België. In de VTM-studio viel het woord al rond 17u00: Een “gitzwarte zondag”. CD&V-politica Miet Smet herhaalde het woord rond 20u00, toen de uitslag was gekristalliseerd: Het Vlaams Belang is zondag volledig opgestaan uit de as als een feniks en heeft haar score van 2014 meer dan verdrievoudigd. Dit terwijl N-VA verliest, maar niet zo veel als het Belang kon winnen. Een netto-winst voor de V-partijen, dus. En dat zorgt voor veel ontsteltenis bij de Franstalige pers. ‘Bijna de helft van de Vlaamse kiezers heeft gestemd voor een nationalistische (N-VA) of ultranationalistische en xenofobe partij (Vlaams Belang)’, luidt het in de francofone krant La Libre Belgique. De paniekgeluiden worden enkel overtroffen door de Waalse oproepen om het cordon sanitaire rond het Vlaams Belang in stand te houden.

Nadat Paul Magnette van de PS gisteren al een smeekoproep had gedaan aan Vlaanderen om zeker het cordon – de afspraak om steeds het Vlaams Belang uit te sluiten van de macht – in stand te houden, weerklinkt dezelfde oproep nu ook in de de Franstalige pers. L’Echo schrijft zo dat men de “de ogen moet openen” om “de motivatie voor een extremistische stem te begrijpen”. De krant verbonden aan De Tijd vindt dat we “in het bijzonder bij de jeugd, deze extremistische ideeën [moeten] droogleggen, en hun zinloosheid aantonen”, zo kan men lezen. En nog: “We horen, in het noorden van het land, stemmen opgaan om het [het cordon] in vraag te stellen. Dat zou een tragische vergissing zijn.”

In Le Soir hoort men dan weer een iets genuanceerde visie. Daar schrijft men dat het belangrijk is om de rechtse kiezer niet te stigmatiseren, maar hen te aanhoren. Luisteren naar de partijen die deze kiezers verkozen, hoort er echter vanzelfsprekend niet bij. “Het cordon sanitaire doorbreken? Regeren met het Belang? Dat zou neerkomen op een pact met het racisme dat deze partij met zich meedraagt en met de haatdragende uitlatingen van degenen die in haar naam het woord nemen”.

“Eén België, twee landen”

Bij Sudpresse en La Dernière Heure begint het echter te dagen. Die laatste krant schrijft over “één België, twee landen”, een analyse die men vaker hoort bij N-VA en Vlaams Belang. Sudpresse schrijft eveneens over “twee democratieën”, al ziet men nog niet het volledige plaatje. ‘Nadat de Vlamingen al die staatshervormingen en een “grote autonomie” konden verkrijgen en economische en politieke hefbomen toe-eigenden’, “wat willen onze Vlaamse landgenoten nu nog?”

Bij La Libre heeft men alleszins al de oplossing, zo meent men. Door de regio’s geen aparte politieke cadans te gunnen en hun regeringsvormingen afhankelijk te maken van de federale formatie zou men een lange politieke crisis kunnen vermijden. Eerst de regio-regeringen vormen, zou immers de politieke instabiliteit in België ontbloten. “Ideaal zou zijn om het tegenovergestelde te doen: eerst de federale regering vormen en vervolgens de regionale ploegen.”

Lees ook:

HERLEES: #VK19 brengt massale winst voor Vlaams Belang