Het is een kritiek die al langer en veelvuldig weerklinkt in bepaalde flamingantische middens: ‘Vlaanderen’ krijgt veel te weinig aandacht in de moderne lessen op school. En daar wil burgemeester van Lubbeek Theo Francken (N-VA) iets aan doen. Hij heeft volgens de Mediahuis-kranten zoals Het Nieuwsblad opgedragen aan de drie gemeentelijke basisscholen om hun pedagogisch project te actualiseren “met aandacht voor onze Vlaamse identiteit en geschiedenis”. Ook het Nederlands en onderwijs op niveau voor slimmere kinderen moeten meer zuurstof krijgen.

Meer identiteit, meer kennis van het Nederlands, grotere uitdagingen voor de sterkste leerlingen en meer leraren voor de klas, minder in de ondersteunende diensten. Dat zijn de prioriteiten die het schepencollege van Lubbeek voor haar drie schooltjes heeft opgesteld. Dit blijkt uit het bestuursakkoord dat onder meer Het Nieuwsblad inkeek. Het akkoord werd nu pas voorgelegd aan de gemeenteraad.

Francken wil “ons zelfbewustzijn als volk in de verf te zetten”

Volgens de N-VA-topper, die titelvoerend burgemeester was tijdens zijn ambt van staatssecretaris voor Asiel en Migratie, is het dringend nodig om “ons zelfbewustzijn als volk in de verf te zetten en duidelijk te maken wat onze gemeenschappelijke sokkel is”.

De plannen voor de schooltjes in Lubbeek – waar tevens reeds een hoofddoekenverbod geldt – kunnen een grote weerklank hebben. De N-VA eigent zich immers nu al de post van Vlaams minister van Onderwijs naar zich toe. En Francken zou daarbij een favoriet zijn.

De oppositie reageert echter – ietwat voorspelbaar – negatief en vergelijkt Franckens plannen met het schoolgebruik in de VS van de “groet aan de vlag”, aldus oppositiepartij Open Vld. “Maar dat is het helemaal niet”, vindt Francken. “Er is toch niets mis met wat Vlaams identiteitsbesef?”