Eind vorige week werd duidelijk dat BNP Paribas Fortis enkele maanden geleden besloot om de bankrekening van Dries Van Langenhove en deze van zijn alternatief-rechtse organisatie Schild & Vrienden stop te zetten. Volgens Van Langenhove ging het om “zoveelste tegenwerking van zijn politieke campagne”, maar de financiële instelling ontkende – en ontkent nog steeds – stellig elk politiek motief. In een opname van een telefoongesprek met een Fortis-medewerker blijkt echter wel dat de stopzetting zou veroorzaakt zijn “door de mediahetze”. Hieruit zou dan moeten blijken dat Van Langenhove en zijn organisatie de deontologische code van de bank zouden overschreden hebben.

Enkele maanden geleden kreeg Dries Van Langenhove, onafhankelijk Kamerlijsttrekker voor het Vlaams Belang in Vlaams Brabant, bericht van BNP Paribas Fortis dat men de samenwerking wilde stopzetten. Begin vorig maand werd deze boodschap ook uitgevoerd en eind vorige week werd het gegeven in de pers bekend. De financiële instelling weigerde echter om een verklaring hiervoor te verschaffen en verwees naar een discretieplicht. Wel stelde BNP Paribas volledig apolitiek te werken en “onder haar klanten zowel politici als kandidaat-politici uit het hele politieke spectrum” heeft. Volgens Van Langenhove was dit verweer evenwel “100% gelogen”. De aspirant-politicus en Schild & Vrienden-kopman stuurde onze redactie daarom een geluidsopname van een telefoongesprek met zijn toenmalige bankdirecteur.

“Dat is de hetze die in de media is verschenen, he”

“Dat is de deontologische code van de bank, he, die natuurlijk hier een rol speelt. Dat is de hetze die in de media is verschenen. […] Het gaat over deontologische zaken die niet passen in het bankgeheel. Dat is de aanleiding geweest, he”, zo vertelt de Fortis-leidinggevende in de opname. Er blijft wel nog enige ruimte over voor interpretatie. “Misschien druk ik het verkeerd uit door ‘mediahetze’ te zeggen.”

De stem van de dame die bij BNP Paribas Fortis zou werken is omwille van privacyredenen door SCEPTR onherkenbaar gemaakt door de toonhoogte te veranderen, maar de redactie kon het bestand in de oorspronkelijke toestand beluisteren. Bij Fortis wijzen ze er echter op dat “zou er een audiotape zijn van een opgenomen medewerker, dit nooit als een officiële verklaring zou kunnen gelden”, aldus Fortis-woordvoerder Hans Mariën, die gevraagd om een nieuwe reactie nogmaals naar de discretieplicht verwijst. “Een klant kan op elk gegeven moment de samenwerking met de bank stopzetten, maar onze bank kan dat net zozeer.”

(Lees verder onder de tweet.)

Febelfin: “Banken zijn niet verplicht om redenen mee te geven voor stopzetting rekeningen”

Zo’n stopzettingen worden echter nooit abrupt uitgevoerd, verzekert men bij BNP Paribas Fortis, zoals Van Langenhove ietwat liet uitschijnen: “Te midden van een drukke campagne komt zo’n tegenwerking op een hoogst ongelegen moment”, zei de S&V-oprichter zaterdag nog aan onze redactie. Maar “gebruikelijk heeft een klant dan minstens 1-2 maanden de tijd om ons een bankrekeningnummer door te sturen waarop wij de tegoeden kunnen storten”, zo vertelt Mariën. “Meestal krijgt men zelfs 3 maanden. De redenen voor opzegging geven wij evenwel nooit mee omwille van discretieplicht”.

Bij Febelfin – de ‘Belgische Federatie van de Financiële Sector’ – lichten ze toe wat die ‘discretieplicht’ concreet inhoudt. “Banken zullen sowieso nooit bekendmaken wie hun klanten zijn, maar het is ook vrij gebruikelijk dat men bij rekeningopzeggingen niet vertelt waarom men de samenwerking stopzet. Men is dat ook niet verplicht”, zo licht woordvoerster Isabelle Marchand SCEPTR in. “Bovendien is het soms zelfs verboden om de reden te vermelden, bijvoorbeeld in gevallen van witwaspraktijken, wat men aan de antiwitwascel moet melden. De toezichthouder controleert dit ook. En vaak zal men dan om deductie onmogelijk te maken in geen enkel geval een verklaring meegeven aan ex-klanten.”

Lees ook: 

Rekeningen Dries Van Langenhove stopgezet door BNP Paribas Fortis