Filip Dewinter (Vlaams Belang) pleit in een interview met VTM Nieuws en Het Laatste Nieuws voor de invoering van een ‘klimaatknip’. Dat betekent het inperken van de bevolking door een geboortebeperking, met name in de derde wereld. Denk bijvoorbeeld aan de Chinese éénkindpolitiek. Dewinter beschouwt overbevolking als de belangrijkste oorzaak voor onder meer de klimaatproblemen. Hetzelfde controversiële idee werd in het verleden al eens geopperd door wijlen filosoof Etienne Vermeersch.

“De overbevolking is de belangrijkste oorzaak voor de klimaatproblemen en voor vele andere problemen die we vandaag kennen, rechtstreeks en onrechtstreeks”, klinkt Filip Dewinter in een interview met VTM Nieuws en Het Laatste Nieuws. Het Vlaams Belang-kopstuk wil die overbevolking aanpakken met een ‘klimaatknip’. Die wil hij realiseren door onder meer de ontwikkelingshulp aan derdewereldlanden afhankelijk te stellen van een engagement op vlak van geboortebeperking.

Oplossing voor klimaat en migratie

Dewinter geeft het voorbeeld van Nigeria waar men een verdubbeling van de bevolking verwacht op dertig jaar tijd. “De problemen daar zijn gigantisch, op vlak van milieu en onderontwikkeling”, zegt Dewinter. “We moeten rekening houden met eventuele migratie van die mensen naar gebieden in de wereld waar wel nog toekomst is.”

Met de ‘klimaatknip’ wil Dewinter dus twee vliegen in één klap vangen: enerzijds de klimaat- en milieuproblematiek, anderzijds de massamigratie na een bevolkingsexplosie in de derde wereld.

Het controversiële idee van een geboortebeperking werd in het verleden al eens voorgesteld door wijlen moraalfilosoof Etienne Vermeersch. “Hoe groter het gedeelte van de wereldbevolking dat in welstand leeft, hoe meer het ecosysteem in gevaar is”, schreef hij al in 1988 in zijn bestseller ‘De Ogen van de Panda’. Vermeersch gaf destijds het voorbeeld van Haïti, dat na een verwoestende aardbeving volledig afhankelijk was van buitenlandse hulp. “Ik zou een belangrijk deel van die hulp laten uitdelen aan vrouwen die zich laten steriliseren, in premies van 100 of 200 dollar”, zei de Gentse professor in 2011 nog aan Knack. Bekijk hier een YouTube-video met Vermeersch over overbevolking: