Een derde van de nieuwe verkozen leden van het Brusselse parlement is van buitenlandse origine. Dat meldt Bruzz. Vooral bij linkse en Franstalige partijen zijn allochtonen sterk vertegenwoordigd. Zo zouden linkse partijen om ideologische redenen, maar ook om electorale redenen meer mensen met een migratieachtergrond op hun lijst plaatsen. 

Bij de verkiezingen van afgelopen zondag werd ook een nieuw Brussels parlement gekozen. De PS bleef de grootste partij met 22% van de stemmen, gevolgd door Groen en Ecolo, dat een grote overwinning boekte. Tussen de nieuwe Brusselse parlementsleden zitten opvallend veel mensen met een migratieachtergrond, 12 om precies te zijn. Vorige legislatuur zaten er 18 allochtonen in het Brusselse parlement, nu 30.

“De diversiteit in het Brusselse parlement is behoorlijk toegenomen”, stelt politicologe Karen Celis aan Bruzz. “Waar in de vorige legislatuur nog maar 18 mensen met een andere achtergrond in het Brusselse Parlement zaten, zijn dat er nu dertig. Het aandeel parlementsleden met een migratieachtergrond steeg zo van een vijfde naar een derde.”

Ideologisch en electoraal

Het zijn voornamelijk de linkse en Franstalige partijen die inzetten op toenemende diversiteit. “Bij de linkse partijen Ecolo, Groen, PTB zijn meer kandidaten met een diverse achtergrond verkozen dan vijf jaar geleden. Ook de PS scoort goed qua diversiteit, maar heeft wel één verkozene minder met een migratieachtergrond dan vijf jaar geleden”, klinkt het.

Een eerste reden daarvoor is ideologisch, zo stelt Celis. “Omwille van ideologische redenen focust links klassiek sterker op achtergestelde groepen in de samenleving. Historisch gezien is er een sterke band gegroeid tussen de socialistische vakbond en arbeidsmigranten. Dat wordt van generatie op generatie doorgegeven. Zo ontwikkelen die partijen een profiel dat migrantvriendelijker is.”

Maar daarnaast spelen ook electorale motieven. Zo halen kandidaten van buitenlandse origine vaak een hoog aantal voorkeurstemmen. “Kandidaten met een andere origine moeten zeker niet onderdoen voor autochtonen”, aldus Celis. “Groepen met een migratieachtergrond herkennen zich in die kandidaten, waardoor ze hen hun stem geven. Ze gaan er vanuit dat die mensen hun visie delen en beter weten wat hun belangen zijn.”