Deze ochtend debatteerden Tom Van Grieken (Vlaams Belang) en Theo Francken (N-VA) op Radio 1 over migratie-oplossingen. “Ik had graag gezien dat de daden van meneer Francken aansluiten bij zijn woorden”, zo liet Van Grieken kritisch optekenen. De partij pakte eerder al uit met de politieke neologismen ‘Theo-rie’ en ‘Theo-praktijk’. Francken stelde echter onder meer dat in een volgende regering – als N-VA mee aan boord wordt gehesen – er een “taskforce veilige terugkeer” komt. Door hulp van deze groep moeten erkende vluchtelingen na 5 jaar eventueel teruggestuurd worden naar eigen land. Het debat kreeg echter een andere toon toen Francken wees op de Russische inmenging bij de Oostenrijkse zusterpartij van Vlaams Belang, FPÖ“Wat verwijt u mij hier eigenlijk?”, aldus Van Grieken.

In de laatste week voor de verkiezingen aanstaande zondag organiseert Radio 1 een aantal interviews en debatten omtrent ‘Kies 19’-thema’s die de Vlaming nauw aan het hart liggen. Migratie is daar één van. Ex-staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) en lijsttrekker voor zijn partij in Vlaams-Brabant en Tom Van Grieken – lijsttrekker voor Vlaams Belang in Antwerpen en partijvoorzitter – kruisten de degens hierover. Maar wat van start ging als een half-sympathieke uitwisseling van gedachten, ontspoorde al snel in een emotioneel geladen debat toen Francken verwees naar het schandaal waar de Oostenrijkse zusterpartij van Vlaamse Belang, FPÖ, thans mee worstelt.

Francken wil taskforce om erkende asielzoekers na poos terug te sturen als herkomstlanden veilig zijn

Francken wil een ‘taskforce veilige terugkeer’ oprichten. “Daarin moeten al onze diensten geïntegreerd worden: de Dienst Vreemdelingenzaken, het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen en onze politiediensten die de terugkeer organiseren”, aldus Francken. De opdracht van deze taakgroep zal zijn om de situatie te evalueren van erkende vluchtelingen die reeds langer dan 5 jaar verblijven in België. Want, de “situatie [is] in een aantal landen, zeker in Irak, fundamenteel gewijzigd.” Terugkeer kan dan, vindt de N-VA-kopman.

“Ik ben het 200 procent eens met dat voorstel, maar het probleem is dat meneer Francken nu belooft wat hij de komende 5 jaar gaat doen, maar wat hij de afgelopen 5 jaar niet heeft gedaan”, repliceerde Van Grieken. “Wij pleiten al heel lang voor het actief opsporen en terugsturen van illegalen. Meneer Jambon (Jan Jambon is de voormalige N-VA-Binnenlandminister, red.) heeft dat nooit willen doen.” Maar dat klopt niet volgens Francken, die stelt dat er wel tal van illegalen zijn opgespoord, bijvoorbeeld tijdens acties tegen transitmigratie op treinen.

(Lees verder onder de tweet/video.)

Van Grieken over allusies Poetin-banden: “Wat verwijt u mij hier eigenlijk?”

De gemoederen raakten echter pas echt verhit wanneer Francken verwees naar de precaire situatie in Oostenrijk, waar de aan Vlaams Belang-gelieerde regeringspartij FPÖ in de problemen is gekomen wegens corruptie-aantijgingen en er als gevolg nu nieuwe verkiezingen zullen vallen. Volgens Francken duiden die banden met Rusland op een contradictie. “Jullie zeggen dat jullie voor Westerse waarden en normen zijn, voor vrijheid en democratie. En dan kijk je naar de Oosterse waarden van Rusland, waar geen vrijheid en democratie is: ik vind dat onvoorstelbaar dat jullie daar zo met [Russisch president Vladimir] Poetin dwepen. Dat zijn helemaal geen westerse waarden, dat zijn oosterse waarden!”

Van Grieken reageerde echter niet geamuseerd en werd integendeel hoorbaar boos. “Dit stelt me echt teleur. Ik hou echt niet van valse beschuldigingen.  […] Wat verwijt u mij hier eigenlijk?”, vroeg hij Francken. “Ik heb geen enkele band met Rusland. Is dat het niveau dat u hanteert, meneer Francken? […] U doet mee met het linkse spel. […] Dat u dit doet, stelt me echt teleur, u moet echt in het nauw zitten om zulke sprongen te maken.”

Lees ook:

Oostenrijks vicepremier Strache onder vuur na gelekte video

Inhoud niet beschikbaar.
Accepteer cookies door op Accepteren in de banner te klikken

Nieuwe verkiezingen in Oostenrijk na regeringsval

Inhoud niet beschikbaar.
Accepteer cookies door op Accepteren in de banner te klikken

ADVERTENTIE