Bij haar aantreden besliste de regering-Michel om de pensioenleeftijd, tegen 2030, te verhogen naar 67 jaar. Hoewel verschillende experts de noodzakelijkheid van deze maatregel onderschreven om de pensioenen betaalbaar te houden, veroorzaakte de maatregel veel protest ter linkerzijde. Sp.a en Vlaams Belang willen deze maatregel zelfs terugdraaien. Bij N-VA daarentegen staat men open voor een nieuwe verhoging van de pensioenleeftijd. “Als de levensverwachting nog stijgt, moeten we een systeem introduceren waarbij mensen telkens een maand langer moeten werken”, stelde N-VA-voorzitter Bart De Wever in VRT-programma ‘Terzake’.

Hoewel er voor de verkiezingen amper een woord werd gerept over de verhoging van de pensioenleeftijd voerde de (toen) nieuwbakken regering-Michel een verhoging door. Ondanks de (linkse) kritiek op die maatregel is N-VA-voorzitter De Wever niet principieel tegen een nieuwe verhoging van de pensioenleeftijd.

“Als de levensverwachting nog stijgt, moeten we een systeem introduceren waarbij mensen telkens een maand langer moeten werken”, redeneerde De Wever. “De wettelijke pensioenleeftijd gaat omhoog als de levensverwachting stijgt. Dat is de enige manier om het systeem betaalbaar te houden”, klonk het.

Hangt het van de socialisten af, dan verdwijnt een vaste pensioenleeftijd. In plaats daarvan krijgt iedereen met een loopbaan van 42 jaar een minimumpensioen van 1.500 euro. De Wever evenwel heeft zijn vraagtekens bij betaalbaarheid van dergelijke voorstellen. Naast een verhoging van de pensioenleeftijd bij een toename van de levensverwachting, pleitte de N-VA-voorzitter voor een afschaffing van het belastingvoordeel voor de hoogste pensioenen.