Vandaag debatteerden kandidaat-minister-presidenten Bart De Wever (N-VA) en Hilde Crevits (CD&V) op hoffelijke wijze in VRT-programma De Zevende Dag, iets wat nogal haaks staat op de wijze waarop christendemocraten en Vlaams-nationalisten deze legislatuur met elkaar omgingen. Evenwel, ondanks de hoffelijke woorden, sluit De Wever Crevits als minister-president van een N-VA-coalitie indirect uit. “CD&V kan alleen de minister-president leveren als rood en groen in de Vlaamse regering zitten, en dan zeg ik niet met ons”, klonk het.

Toen de kandidatuur van Crevits uitlekte, kreeg de CD&V-politica een opmerkelijk ‘bloemetje’ van De Wever. “Ik heb ze heel graag, menselijk, en het is ook een heel sterke politica. Wij hebben altijd uitstekend kunnen samenwerken. Ze is meer een concullega dan echte concurrent”klonk het. Deze goede verstandhouding – al dan niet deels ingegeven door electorale overweging – kreeg ook zijn weerslag in het debat. “Meneer De Wever is geen knuffelaar en ik voelde mij wat geknuffeld”, klonk het zelfs bij Crevits.

Niettemin acht De Wever het niet mogelijk dat CD&V – althans in een coalitie met de N-VA – de minister-president levert. “CD&V kan alleen de minister-president leveren als rood en groen in de Vlaamse regering zitten, en dan zeg ik niet met ons”, stelde de Vlaams-nationalistische kandidaat-minister-president. Deelname aan een regering met én Groen én sp.a is voor De Wever uitgesloten.

Koepels: ‘te veel macht’ versus ‘geen slechte begeleiding’

Een van de grootste twistpunten tussen CD&V en N-VA, met betrekking tot onderwijs, betreft de rol van de onderwijskoepels. Zo willen de Vlaams-nationalisten – die in de koepels aanjagers van ‘pretpedagogie’ zien – de macht van de netwerkorganisaties terugdringen en scholen meer vrijheid geven.

Crevits evenel onderschrijft dat pleidooi allerminst. “De manier waarop de begeleiding van de scholen gebeurt, is niet slecht. We hebben in Nederland gezien wat er is gebeurd als je alles afschaft: men gaat gewoon private pakketten inkopen waarvan je de kwaliteit totaal niet kan controleren”, stelde ze in VRT-programma De Zevende Dag.

Daarnaast, zo haalde Crevits aan, kan de minister van Onderwijs scholen wel degelijk aanpakken. “Een school die niet goed functioneert, moet je begeleiden, maar het hart en de ziel van Vlaanderen en de autonomie van de scholen geeft zo’n rijk en sterk onderwijs gebracht dat ik wil dat dit ook blijft bestaan”, klonk het. Scholen die de koepel niet willen volgen moeten volgens Crevits hun gedacht doen en zorgen dat ze het beste uit hun leerlingen halen.

Lees meer:

De Wever hekelt onderwijskoepels: “Vrijheid moet bij scholen liggen”

De Wever kritisch voor “pretpedagogie” van katholiek onderwijs