In een gesprek met De Zondag over de ideologie van zijn partij, kijkt N-VA-voorzitter Bart De Wever met spijt terug op het afschieten van de kilometerheffing. “Ik durf dat nog altijd verdedigen. Alleen is dat idee in de ogen van het publiek een platte belastingverhoging geworden. Met dank aan Groen en sommige professoren”, klinkt het.

De Wever hecht veel belang aan de ideologie van zijn partij. Zo zal men hem bijvoorbeeld niet kunnen betrappen op het verwisselen van positieve met negatieve vrijheid. Zelf positioneert de N-VA-voorzitter zijn partij als ‘conservatief’. “Ons maatschappijbeeld vertrekt vanuit de gemeenschap. Die bestaat uit vele kringen: het gezin, de wijk, de jeugdbeweging, de stad en op het hogere niveau Vlaanderen. Die gemeenschap moet de samenleving ordenen. Dat is het fundamentele verschil met andere ideologieën”, stelt hij tegenover De Zondag.

Het christendemocratische gedachtegoed heeft eveneens een sterk ‘communitaristisch’ aspect. Het verschil met de N-VA volgens De Wever? “Een gemeenschap heeft lijm nodig. CD&V kijkt daarvoor naar de katholieke zuil. Wij kijken naar de gedeelde identiteit. Identiteit kan de gemeenschap van zeven miljoen Vlamingen binden”, klinkt het. Die ‘verbindende’ identiteit is evenwel niet het christendom volgens De Wever maar ‘verlichte’ waarden zoals “vrijheid, gelijkheid en solidariteit”. “Dat is voor mij dé lijm van onze samenleving”, stelt de N-VA-voorzitter.

Een andere cruciaal element voor de N-VA is het Vlaams-nationalisme. Artikel 1 van de N-VA-statuten, het kiezen voor een onafhankelijke republiek Vlaanderen, krijgt momenteel evenwel weinig aandacht. De reden volgens De Wever?  “Omdat wij realisten zijn.” “De objectieve werkelijkheid is dan wel Vlaams, de subjectieve werkelijkheid is dat niet. Of toch niet voor het grootste deel van de bevolking. Veel mensen zijn gehecht aan het Belgische huis, ook al leven ze in een Vlaamse werkelijkheid. We willen geen radicale splitsing. Ook dat is conservatisme. Wij pleiten voor evolutie. De logische volgende etappe is het confederalisme”, stelt hij tegenover De Zondag. Een onafhankelijk Vlaanderen is voor De Wever “een instrument voor beter beleid, geen doel”.

De Wever: “Ik heb dat rekeningrijden niet graag laten varen”

Naast fundamentele vragen bestaan er volgens De Wever ook problemen die een pragmatisch antwoord behoeven. “Ik ben voorstander van rekeningrijden omdat dat ervoor zorgt dat buitenlanders mee betalen op onze wegen én omdat dat een oplossing kan zijn voor de files. Ik durf dat nog altijd verdedigen. Alleen is dat idee in de ogen van het publiek een platte belastingverhoging geworden. Met dank aan Groen en sommige professoren. Daarom laten we dat vallen”, klinkt het. Dat de Vlaams-nationalisten het rekeningrijden moesten laten vallen, doet De Wever evenwel geen plezier. “Ik heb dat rekeningrijden niet graag laten varen. Maar soms moet je realistisch zijn”, aldus de N-VA-voorzitter tegenover De Zondag.

Lees meer:

Weyts voert kilometerheffing af: “Geen draagvlak bij bevolking”