In een gesprek met De Zondag, over de ideologie van de christendemocraten, geeft CD&V-voorzitter Wouter Beke de N-VA een ferme veeg uit de pan. Zo is de N-VA, althans volgens Beke, “een neoliberale, vaak hardvochtige partij”. “Ze is één van die partijen die het sociaal overleg wil afschaffen”, klinkt het.

Voor de christendemocraten functioneert het personalisme als ideologische hoeksteen. “Een mens kan maar mens zijn in relatie tot een ander. Dat is onze diepste overtuiging. Wij zijn kwetsbare wezens, dus we hebben anderen nodig. Denk aan je ouders, kinderen, partner, buren, vrienden, noem maar op. ‘Ik’ word sterker omdat er een ‘jij’ bestaat. Wie kan buigen op persoonlijke relaties, wordt een sterkere mens. Dat is personalisme”, legt Beke uit.

De bescherming van die ‘kwetsbare mens’ resulteert in een verschil met de liberalen. “In een harde liberale samenleving is iedereen vrij, maar worden de kwetsbaren opgegeten door de machtigen. De sterksten winnen. Dat is negatieve vrijheid. Wij streven naar positieve vrijheid. Dat betekent dat mensen kansen krijgen om vrij te zijn. En wie geeft die kansen? Andere mensen doen dat, maar ook de overheid”, stelt Beke. Ook het beschermen van het ongeboren leven, door de termijn voor abortus niet te verlengen, kadert hierin.

Over N-VA: “Zij zijn een populistische partij”

Net zoals de N-VA is de CD&V een gemeenschapspartij. “Maar”, zo stipt Beke het verschil ten opzichte van de Vlaams-nationalisten aan, “zij zien één absolute gemeenschap, namelijk de Vlaamse”. “Wij geloven in gelaagd burgerschap. Iemand kan én Vlaming én Belg én Europeaan zijn. Wij zijn ook fundamenteel tegen de splitsing van België zoals N-VA wil. Maar ook op sociaaleconomisch vlak zijn er grote verschillen. N-VA is een neoliberale, vaak hardvochtige partij. Ze is één van die partijen die het sociaal overleg wil afschaffen. Een derde verschil is de stijl. Zij zijn een populistische partij”, stelt de CD&V-voorzitter tegenover De Zondag.

Onder populisme verstaat Beke “zeggen wat mensen graag horen”. “Dat hoeft daarom de waarheid niet te zijn. Vaak vertellen populisten leugens. Een voorbeeld is de campagne van N-VA over het VN-migratiepact. De grenzen zouden open staan, als dat pact getekend wordt. Dat is natuurlijk niet waar”, aldus de CD&V-voorzitter tegenover De Zondag.