Slecht nieuws voor de Belgische politieke partijen: de Arco-coöperanten stellen de partijen (persoonlijk) in gebreke voor het niet-nakomen van hun beloften. CD&V-lijsttrekker Kris Peeters maakte zich gisteren evenwel nog hard voor de Arco-gedupeerden. “Iedereen die in een coalitie stapt met CD&V moet weten dat we dat snel moeten oplossen”, stelde hij in VRT-programma Terzake

De individuele coöperanten van de Arco-groep kregen in 2011, van toenmalig premier Yves Leterme (CD&V) een garantie van zo’n 100.000 euro ofwel dezelfde bescherming gewone spaarders. Het Europees Hof van Justitie kon zich evenwel niet vinden in deze garantieregering en bevond deze strijdig met het Unierecht. Het gevolg? De Europese Commissie vaardigde een betalingsverbod uit. Volgens de Europese bankenregels moeten aandeelhouders mee in het bad worden getrokken wanneer hun bank in de penarie zit. De Arco-coöperanten, die door de Commissie als beleggers worden gezien, zouden dan ook op geen uitzonderingsregeling kunnen rekenen. In december 2018 vernietigde het Gerecht evenwel, in zeer strenge bewoordingen, dit betalingsverbod. De Europese Commissie zou haar bevoegdheden hebben overschreden en installeerde een “verplichting buiten proportie.

Peeters zelf voelt zich gesterkt door dit arrest en blijft hameren op zijn “duidelijk engagement” voor de gedupeerde coöperanten. “Het is spijtig dat men het regeerakkoord niet respecteert, dat daar zeer duidelijk in was”, stelde hij verder.

Geduld coöperanten is op

Het geduld van de coöperanten met de politiek is evenwel op. Zo gaat advocaat Geert Lenssens, in naam van zo’n 5.000 gedupeerden, de Zweedse partijen vandaag in gebreke stellen. Naast de Zweedse partijen, krijgen Groen, sp.a en PVDA eveneens een ingebrekestelling. Ook de christelijke zuil, in de vorm van koepelorganisatie Beweging.net, gaat Lenssens volgens De Tijd in gebreke stellen.

(Lees verder onder de ingevoegde tweet.)

Volgens de advocaat is de (mislukte) afhandeling van het Arco-dossier een collectieve verantwoordelijkheid. “De drie hoofdrolspelers zijn natuurlijk de bank Belfius, Beweging.net en nu ook Belgische staat, omdat ze valse beloftes hebben gedaan. Ze hebben een garantie gegeven die onwettelijk was”, verklaarde hij in ‘KIES19’ op Radio 1. Lenssens merkt op dat de zaak eenvoudig zou kunnen worden opgelost “via een schikking met de bank Belfius, net zoals bij Ageas is gebeurd”. “Dan moet Europa niet tussenkomen”, klinkt het.

Lees meer:

De Wever over Arco: “Wees gewoon eens eerlijk”

Advocaat Arco-belangengroepen: “Nu zie ik woede”