De diensten bij de politie gespecialiseerd in anti-fraude-activiteiten blijken amper te functioneren. De politie-eenheden bevoegd om corruptiegerelateerde misdrijven op te sporen, zouden zelfs bepaalde vormen van corruptie gewoonweg ‘verticaal klasseren’ wegens een nijpend personeelsgebrek. Nochtans is een ‘politiesepo’ illegaal in België. De onthullingen worden aangekaart in een intern rapport dat ex-Binnenlandminister Jan Jambon (N-VA) in november vorig jaar werd voorgeschoteld en Het Laatste Nieuws deze week kon inkijken.

De Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie (CDBC) blijkt minder dan performant. In een intern rapport dat een federale magistraat na een audit opstelde, blijkt hoe erg de toestand is. De dienst, de een elite-eenheid binnen de Belgische politie hoort te zijn, heeft een sterk tekort aan personeel en incompetente leiding.

Anti-fraudedienst bij politie: “In werkelijkheid een zwalpende zeetanker”

“In werkelijkheid is het een zwalpende zeetanker”, zo citeert Het Laatste Nieuws uit het rapport dat 65 vernietigende bladzijdes telt. “Er worden flagrant onvoldoende middelen gemobiliseerd (zowel mensen als materieel), er is een gebrek aan pro-activiteit in het onderzoek (enkel actie na klacht), te weinig zaken worden onderzocht en vervolgd, de onderzoeken duren te lang en corruptie wordt niet meer als prioriteit beschouwd.” En dit is reeds zo sinds 2013, blijkt nog meer.

En vandaag zou de situatie zelfs alleen maar verslechterd zijn. Sommige vormen van fraude worden gewoonweg niet meer opgevolgd. Nochtans mag enkel het parket misdrijven seponeren. “Private omkoping is in 2015 volledig uit het werkveld verbannen.” Private omkoping – bijvoorbeeld wanneer de zaakvoerder van toeleverancierbedrijf A iemand van de aankoopdienst bij verwerkingsbedrijf B omkoopt – is nochtans in de opmars: In 6 jaar tijd is deze vorm van corruptie verdubbeld, zo staat in een recent rapport van Ernst & Young. En ook andere corruptie wordt meer en meer ongemoeid gelaten.

Beleid en politiek op de hoogte

Commissaris-generaal Marc De Mesmaeker geeft toe dat er problemen zijn. “Ik erken dat die dienst onderbemand is en daaronder lijdt”, zegt de grote baas bij onze politie. Maar personeel vinden voor de dienst zou moeilijk zijn. “De volgende regering zal werk moeten maken van een nieuw rekruteringsbeleid.”

Toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jambon, destijds bevoegd voor onder andere de werking van de bestuurlijke politie, stelt dat hij pas in november het rapport kon inkijken, en dat door toedoen van de Marrakesh-crisis en de expulsie van de N-VA uit de regering, hij weinig kon ondernemen. Voor de kandidaat-premier is het echter wel duidelijk wat nu moet gebeuren: “Er is nood aan een grondige hervorming waarbij politie en justitie hun prioriteiten veel beter op elkaar afstemmen en waarbij er één duidelijke baas komt voor de hele federale politie.”