Al jaren sleept het aan en al jaren weigert koning-op-rust Albert II (85) alle medewerking. Maar naar alle waarschijnlijkheid is Delphine Boël de biologische, onerkende dochter van de hoge edelman. De kunstenares voert in dit kader sinds lang een juridische strijd om erkenning en kon recent enkele slagen thuishalen. Zo oordeelde het hof van beroep vorig jaar dat Albert II een DNA-staal moet afstaan. De vorst weigerde echter en moet sinds vorige week nu elke dag 5.000 EUR aan dwangsommen betalen. Zijn advocaat vertelde dinsdag via The New York Times dat koning Albert “enorm lijdt” onder de procedure. Albert II zou nu eindelijk bereid zijn om een staal af te geven, maar alleen als de resultaten geheim zullen blijven totdat het Hof van Cassatie zich heeft uitgesproken.

Het net sluit rond Albert II. Jarenlang heeft hij zich kunnen verhullen voor de smeekbedes van zijn vermoedelijke biologische dochter, Delphine Boël. Dit tot in het najaar van 2018 het hof van beroep oordeelde dat de Saksen-Coburg-telg een DNA-staal moest afstaan om de hele kwestie voor eens en altijd duidelijk te maken. Albert II trachtte alsnog de dans te ontspringen met een cassatieberoep, maar de rechtbank aanvaardde geen uitstel en legde een dwangsom van 5.000 EUR per dag op. Ter vergelijking, de huidige uitkering van Albert II is 2.500 EUR per dag.

Advocaat Albert II vraagt medeleven voor steenrijke vorst op pensioen die 50 jaar geleden allicht scheve schaats reed

En de pijn in de portemonnee laat zich al snel voelen, zo blijkt. “His Majesty the King will accept the blood test, now that he is compelled to do so”, zo citeerde de NYT dinsdag Guy Hiernaux, één van de advocaten van koning Albert II. Vertaald: “Zijne Majesteit de Koning zal de bloedtest aanvaarden, nu hij verplicht wordt om het te doen.”

Woensdag zei de raadsheer echter verkeerd te zijn geciteerd door de Amerikaanse vooraanstaande krant. “Ik heb gezegd dat ik dacht dat hij akkoord zou gaan om zich te onderwerpen aan een DNA-test, voor zover hij heeft verkregen dat de resultaten geheim zullen blijven totdat het Hof van Cassatie zich heeft uitgesproken”, aldus Hiernaux, ditmaal aan BELGA. “Er is geen reden dat hij zou weigeren. Maar momenteel weet ik nog niet wat hij beslist heeft.”

In ieder geval zou de hele kwestie heel pijnlijk zijn voor Albert II, zo vertelt Hiernaux verder in een deerniswekkend pleidooi. Het oud-staatshoofd “lijdt […] enorm onder” de zaak. “Al vijf jaar achtervolgt een verhaal dat 50 jaar teruggaat, hem. En zijn gezondheid is verre van goed.” Opvallend, want vorige zomer werd duidelijk dat hij zijn royale dotatie vooral gebruikt om doorlopend te reizen, onder meer met zijn jacht ter waarde van 4,6 miljoen euro.

Lees meer: 

Albert II krijgt meer dan €2.500/dag om doorlopend te reizen