In april werden opnieuw meer dan 2.000 asielaanvragen ingediend in ons land. Meer specifiek ging het om 2.247 aanvragen, een stijging van 31% ten opzichte van het jaar voordien. Dat meldt Belga. De eerste 4 maanden van dit jaar werden 9.193 asielaanvragen ingediend, dat is 29% meer dan vorig jaar. Ook de terugkeercijfers zijn in vrije val, waarschuwt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken aan HLN.

Terwijl elders in Europa het aantal asielaanvragen al enkele jaren daalt, is in België een omgekeerde tendens zichtbaar. De recordhoogtes van tijdens 2015 – de climax van de asielcrisis – zijn nog niet bereikt, maar sinds 2016 blijft het aantal asielaanvragen wel jaar na jaar fors stijgen. In 2017 werd een stijging genoteerd van 34% ten opzichte van het jaar voordien en in 2018 steeg dat aantal opnieuw met bijna 20%.

Stijging gaat verder

Die stijgende trend werd onverminderd voortgezet begin dit jaar. De maand januari overtrof alle records sinds begin 2016 met 2.765 aanvragen. In februari daalde dat aantal maar ging het opnieuw om meer dan 2.000 aanvragen en in maart steeg het opnieuw tot een recordcijfer. Uit nieuwe cijfers blijkt dat ook in april het aantal asielaanvragen weer toenam, met nieuwe records tot gevolg.

In april kreeg het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) 2.247 asielaanvragen, 31% meer dan dezelfde maand een jaar eerder. De eerste 4 maanden van dit jaar kreeg ons land in totaal 9.193 asielaanvragen te verwerken, een toename van 29% in vergelijking met een jaar eerder, toen dat aantal dus al flink was gestegen ten opzichte van de jaren voordien.

Terugkeercijfers

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken hekelt die stijgende tendens, maar waarschuwt ook voor de alsmaar dalende terugkeercijfers. “Terwijl het aantal asielaanvragen al sinds vorig jaar in een stijgende lijn zit, bevinden de terugkeercijfers zich in vrije val. In tegenspraak met wat ons vier jaar lang door N-VA-staatssecretaris Theo Francken werd beloofd, daalde de effectieve terugkeer – repatriëringen naar het land van herkomst en vrijwillige terugkeer – vorig jaar met liefst 15 procent.”

Een noodzakelijke trendbreuk in het migratiebeleid blijft dus uit, besluit Van Grieken. “Zowel de nieuwe stijging van het aantal asielaanvragen als het kelderen van de terugkeercijfers tonen op onmiskenbare wijze aan dat er de afgelopen vijf jaar absoluut geen sprake was van de – nochtans noodzakelijke – trendbreuk in het Belgische asiel- en immigratiebeleid.”