Mensen die zich door een religieus leider laten trouwen, zonder dat er eerst is getrouwd voor de burgerlijke stand, worden in Nederland normaliter beboet. Die boete zou niet alleen moeten gelden voor degene die de ceremonie verricht, wat nu al het geval is, maar ook voor het stel en de getuige(n). Bij herhaling moet er zelfs een celstraf kunnen worden opgelegd. Partijen VVD en GroenLinks doen woensdag een voorstel om dit mogelijk te maken.

Een religieus huwelijk mag ook nu al alleen worden gesloten als twee mensen eerst ambtelijk in de echt zijn verbonden. Op die manier is gegarandeerd dat beide partners gelijke rechten hebben. Een gelijkaardige regeling geldt in België.

Maar de straf in Nederland voor alleen religieus trouwen, een boete van ruim 4.000 euro, is nu alleen van toepassing op degene die het huwelijk sluit. Daar willen VVD en GroenLinks verandering in brengen.

Lees dit artikel verder op tpo.nl.