De Vlaamse Volksbeweging (VVB), een Vlaamsgezinde drukkingsgroep, gruwt van het goedkeuren van een verklaring tot herziening van de grondwet. De lijst van 40 artikels die door de Kamer werd vastgelegd opent de doos van Pandora”, klinkt het in een persbericht. “Indien deze lijst wordt goedgekeurd staat deze doos wijd open. Niet richting méér Vlaanderen, wél richting méér België”, analyseert de VVB. 

Aankomende Kamerverkiezingen impliceren vaak de roep tot een verklaring tot herziening van de Grondwet. Zonder een dergelijke verklaring – waarin men moet aangeven welke grondwetsartikelen het toekomstige parlement kan wijzigen – is het niet mogelijk om de grondwet na de verkiezingen aan te passen. Onlangs keurde de Kamer een dergelijke verklaring al goed. Echter, het aannemen van een verklaring tot herziening van de grondwet is een zogenaamde ‘bicamerale’ aangelegenheid. Ook de Senaat, die voor het overgrote merendeel bestaat uit deelstatelijke parlementsleden, moet zijn goedkeuring verlenen aan deze lijst.

Doos van Pandora

Hangt het van de VVB af, dan blokkeren de Vlaamse senatoren de aanname van een dergelijke verklaring. De reden? “De VVB ziet echter met toenemende ongerustheid hoe, na vijf jaar communautaire stilstand, de dreiging reëel wordt dat bevoegdheden van het Vlaams gewest worden afgebouwd om terug naar het federaal niveau te worden overgeheveld”, klinkt het.

Een concretisering van deze dreiging zag de drukkingsgroep in de discussie over de wijziging van artikel 7bis. “Een poging tot verdoken staatshervorming, van minder Vlaanderen naar meer federaal, maar vooral en helaas, een oefening die niets met het klimaat te maken heeft. Daar zijn vooraanstaande academici het over eens”, communiceert de VVB.

De huidige lijst met te wijzigen artikelen, die Kamer voorstelde, is volgens de VVB een “doos van Pandora”. “Indien deze lijst wordt goedgekeurd staat deze doos wijd open. Niet richting méér Vlaanderen, wél richting méér België”, klinkt het. Het gevolg? “De VVB doet […] een oproep aan alle Vlaams senatoren om niet mee te werken aan het verder ontmantelen van de autonomie die Vlaanderen moeizaam verkregen heeft en meer dan ooit nodig heeft. En om, bijgevolg, geen enkel artikel van de grondwet voor herziening vatbaar te verklaren”.

Lees meer:

Kamercommissie stemt voor ‘preconsituante’ rond artikel 7bis

“MaxiFlandria”: VVB lanceert pleidooi voor Vlaamse grondwet