De Vlaamse regering heeft een kilometerheffing van 2 eurocent per kilometer op tafel gelegd en alternatief een heffing van 5 eurocent per kilometer mét een startheffing van 25 cent. Dat beschrijft de regering in een recente versie van het Mobiliteitsplan Vlaanderen, zo rapporteert De Tijd.

Auto rijden wordt flink duurder als het afhangt van de Vlaams Mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) en zijn Vlaamse regering. Die stelt in het Mobiliteitsplan twee verschillende soorten kilometerheffingen voor. Een minder ingrijpende van 2 eurocent per kilometer en een agressieve die drastisch korte-afstand-rijden moet afschrikken: 5 eurocent per kilometer met een onmiddellijke starttaks van 0,25 EUR. Het plan werd gisteren besproken op een overleg tussen de ministeriële kabinetten en moet Vlaanderen in de toekomst mobiel ontsluiten.

Nieuwe taks moet files oplossen

De ‘prijzen’ die hierboven zijn omschrijven zijn een gemiddelde op basis van ritten van 100 kilometer. De bedoeling is immers dat het een ‘slimme’ taks wordt die varieert in functie van de locatie en het tijdstip. Wie rijdt tijdens de spits en in en rond de grote steden betaalt dan meer.

De Vlaamse regering volgt hiermee een aantal verkeersexperts die de kilometerheffing zien als een hefboom om de groeiende files in Vlaanderen aan te pakken. Tegenstanders wijzen echter op de torenhoge fiscale last die burgers nu al moeten dragen, niet in het minst door de reeds bestaande lasten op wagenverbruik en brandstof: de directe aanleiding voor het bestaan de Gele Hesjes.

Kilometerheffing: ‘pays légal’ en ‘pays réel’

Toch heeft de kilometerheffing een groot (partijpolitiek) draagvlak. Enkel de PVDA en het Vlaams Belang scharen zich tegen de taks. Die laatste partij viseert met een grote campagne daarbij ook tegenstander Jean-Marie Dedecker die nu “zijn mond met zeep” moet wassen inzake de N-VA-standpunten rond dit thema. Dit gezien Dedecker de N-VA-Kamerlijst duwt in West-Vlaanderen als onafhankelijke LDD-kandidaat.

Het draagvlak bij de burger is echter minder uitgesproken. Een bevraging vorig jaar vond dat een derde Vlamingen voor is, een derde tegen en een derde neutraal. Burgers die in afgelegen regio’s wonen zullen met de taks meer moeten betalen.

(Lees verder onder de tweet.)

De vooropgestelde taksen liggen niet heel ver uit de buurt van wat in het nooit goedgekeurde Vlaams Mobiliteitsplan uit 2013  stond: een heffing van 4,5 eurocent per kilometer.

Weyts beargumenteert echter dat met de opbrengsten van de nieuwe taksen de bestaande verkeersbelastingen zouden worden afgeschaft waardoor een budgettaire nuloperatie zou plaatsvinden. In ieder geval zal de taks er niet onmiddellijk komen. De bedoeling is nu dat de regeling nog eens door ‘consultants’ wordt bekeken zodat het dossier ‘beslissingsrijp’ is voor de volgende regering, die dan de knoop moet doorhakken. Rekeningrijden komt er dan mogelijk voor 2024.

Lees ook:

Dedecker bikkelhard voor Weyts: “Minister van immobiliteit”