Theo Francken (N-VA) ontkent met klem de beschuldigingen dat hij plagiaat gepleegd zou hebben bij zijn nieuw boek ‘Migratie in 24 vragen en antwoorden’. De Luikse onderzoeker Jean-Michel Lafleur is ervan overtuigd dat daarvoor informatie gebruikt werd van zijn boek ‘Migratie in België in 21 vragen en antwoorden’. “Ik heb die man zijn boek nooit gelezen”, aldus Francken.

Gisteren stelde Theo Francken (N-VA) samen met co-auteur Joren Vermeersch (N-VA) zijn nieuw boek ‘Migratie in 24 vragen en antwoorden’ voor aan het grote publiek. Onderzoeker Jean-Michel Lafleur vindt dat dat boek verdacht veel lijkt op een eerdere publicatie van Leuvense en Luikse onderzoekers, namelijk ‘Migratie in België in 21 vragen en antwoorden’.

Volgens Lafleur lijken niet alleen de titel en cover verdacht veel op die van zijn boek, maar werd ook inhoudelijk plagiaat gepleegd. Zo zouden minstens vijf vragen en antwoorden vrijwel identiek zijn, zonder dat er sprake is van bronvermelding. Hij verwijt Francken “intellectueel oneerlijk” te zijn.

Fake news

Niets van aan zegt Francken. Op Twitter reageert hij scherp op de aantijgingen. “Ik heb die man zijn boek nooit gelezen”, aldus Francken. “Ons boek is ontstaan uit vragen van burgers en gebaseerd op objectieve gegevens uit publieke databanken.”

Daarnaast haalt Francken uit naar De Tijd, dat volgens hem “totaal fake news” publiceert. “De Tijd brengt totaal uit de lucht gegrepen beschuldiging van plagiaat, zonder enige factcheck. Ze hebben ons boek niet eens gelezen. Heel, heel erg”, klinkt het. “Totaal fake news en dan nog schrijven dat ik niet wil reageren. Dubbel fake. Roddelniveau. Zo een slechte journalistiek.”

Juridische stappen?

Ook Joren Vermeersch, eerste opvolger voor N-VA in West-Vlaanderen, haalt fors uit op sociale media. “Er is blijkbaar een Waalse prof die vindt dat wij ‘plagiaat’ (sic!) gepleegd hebben uit een boek van hem, terwijl NOCH IK NOCH THEO DAT BOEK OOIT HEBBEN GELEZEN. Ik weet ook bij God niet wat ik over migratie zou kunnen bijleren van een Waalse academicus, terwijl ik zelf 7 jaar praktijkervaring heb als juridisch attaché op de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en 5 jaar als adviseur op het Kabinet Asiel en Migratie, waarbij ik toegang had tot alle statistieken, intern en extern.”

Volgens Vermeersch is de man gefrustreerd. “Duidelijk: deze man is gefrustreerd dat niemand (evenmin wij) zijn academische publicatie las en probeert nu een graantje mee te pikken. Ondertussen zijn onze vaderlandse sensatiemedia weer gretig bezig deze gratuite en lasterlijke beschuldigingen te verspreiden, zonder ons eerst om een reactie te vragen”, aldus Vermeersch.

Tot slot kondigt Vermeersch aan dat ze zich beraden over mogelijke juridische stappen.