Gisteren keurden de liberalen hun ‘blauw groeiplan’ goed, een programma met de klemtoon op meer mensen aan een job helpen. Communautaire discussies zijn in dat kader uit den boze. “Wij gaan de hervormingen van de afgelopen jaren niet laten terugdraaien door rood-groene avonturiers. We mogen geen tijd verliezen met communautaire sabotage. We mogen niet blijven hangen in de Europese middelmaat”, klonk het bij Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten

In het ‘blauw groeiplan’ vallen relatief klassiek-liberale standpunten terug te vinden zoals meer lastenverlagingen, een slankere overheid en een beperking van de werkloosheid in de tijd. Zo zou een werkloze, die na zes maanden geen nieuwe job heeft, verplicht een opleiding moeten volgen of participeren in een traject van tijdelijke werkervaring. Na twee jaar stopt de uitkering.

Het doel? Meer mensen aan een baan helpen. “We gaan opnieuw voor een hele reeks haalbare maatregelen. Onze ambitie is acht op tien mensen aan de slag, net als in Nederland en Duitsland. Dat betekent meer mensen die bijdragen en minder uitkeringen”, redeneert Open Vld-vicepremier Alexander De Croo.

Geen ‘boete’ voor ministers, wel slankere overheid

Hoewel de liberalen pleiten voor een daling van de personenbelasting blijft een begrotingsevenwicht belangrijk. Verder pleit Open Vld voor een vermindering van het overheidsbeslag met 1 procent van het BBP. “Onze overheid moet efficiënter”, klinkt het in een persbericht. “Dat kan door de pensioneringsgolf, focus op kerntaken, administratieve vereenvoudiging en digitalisering”.

Het persoonlijk voorstel van ondernemer en Antwerps Open Vld-lijsttrekker, Christian Leysen, om het loon van ministers afhankelijk te maken van het bereiken van doelstellingen zoals een begrotingsevenwicht, haalde het niet. De reden? Krijgt ons land opnieuw een economische crisis voor de kiezen, dan mag het staatshuishoudboekje tekorten vertonen.

Ook voor communautaire discussies bestaat er geen ruimte, zo liet voorzitter Rutten verstaan. “Wij gaan de hervormingen van de afgelopen jaren niet laten terugdraaien door rood-groene avonturiers. We mogen geen tijd verliezen met communautaire sabotage. We mogen niet blijven hangen in de Europese middelmaat. Wij willen de lat hoger leggen en met de steun van de kiezer onze economie verder structureel gezond maken. Alleen zo kunnen de mensen en bedrijven verder vooruitgaan”, klonk het.

Lees meer:

Leysen (Open Vld): ‘Begrotingstekort? Minder loon voor ministers’