De woonunits op het gesloten centrum 127bis te Steenokkerzeel, voor uitgeprocedeerde asielzoekers met kinderen, staan alweer onder druk. Het systeem dat toelaat om illegale gezinnen op te sluiten, werd door ex-staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) vorig jaar in september geherintroduceerd, maar vond direct veel verzet vanuit linkse politieke hoek. En ook de juridische wereld durft roet in het eten te gooien. Volgens de Raad van State is het domein immers te luidruchtig. Dit gezien de nabijheid van de luchthaven van Zaventem. Maar bevoegd minister voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) is nu van plan om geluidsisolatie te installeren. Dat brengt BELGA.

Sinds september worden er opnieuw illegale gezinnen opgesloten in speciaal daarvoor voorziene woonunits op het gesloten domein van repatriëringscentrum 127bis in Steenokkerzeel, vlakbij de luchthaven. De units zijn voorzien van alle moderne luxe, speelruimte en er zijn lessen en ontspanningsmomenten voorzien voor de kinderen. Toch was dit on voldoende voor allerlei linkse ngo’s en ‘progressieve’ politici. Zij vinden de opsluiting van kinderen – die enkel duurt tot aan hun uitzetting – onmenselijk en in alle omstandigheden onaanvaardbaar. De Raad van State (RvS) vond het dan weer niet kunnen dat kinderen worden blootgesteld aan ‘ernstig vliegtuiglawaai’. En dit zou gebeuren in 127bis.

DVZ na arrest Raad Van State: Andere locatie voor illegale gezinnen “op dit moment geen optie”

Volgens de RvS mogen kinderen enkel voor ‘extreem korte duur’ worden blootgesteld aan geluid van opstijgende/landende vliegtuigen. En kinderen die zijn opgesloten in 127bis worden langer dan ‘extreem kort’ blootgesteld aan dit soort geluid, zo oordeelde men in een recent arrest. Minister De Block is echter niet van plan om de gezinswoningen in Steekokkerzeel voor illegalen op te geven.

Na studie van het arrest hebben de Dienst voor Vreemdelingenzaken (DVZ) en het kabinet van De Block laten weten dat “een andere locatie voor gezinnen […] op dit moment geen optie” is, aldus DVZ-woordvoerder Geert De Vulder. In de plaats kijkt nu naar een mogelijke aanpassing van de woonunits. Geluiddempende ventilatieroosters zijn hierbij een optie.

Francken zal ook illegalen met gezin opsluiten tot uitzetting

Gezinswoningen voor illegalen: Francken plooit niet voor Raad van Europa