Voorzitter van het Brussels Parlement, Charles Picqué (PS), en burgemeester van Charleroi, Paul Magnette (PS), pleiten voor een verruiming van de Brusselse metropolitane zone. Bestonden er geen “abstracte, institutionele grenzen” dan zou zelfs Charleroi er een onderdeel van kunnen zijn. Enig probleem? Het Brabantse hinterland. 

De hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel, bekender als de Brusselse metropolitane regio, is een orgaan voor de vroegere provincie ‘Brabant’ dat voor een toenadering tussen Brussel en het Brabantse hinterland moet zorgen. Hoewel de gemeenschap geen echte bevoegdheden heeft, lag de oprichting bij verschillende Vlaamse politici moeilijk. Zo vreesde men voor een ‘gebiedsroof’.

“Gehoopt dat het gezond verstand de bovenhand zou nemen”

De Franstaligen, of althans Magnette en Picqué, vinden daarentegen dat men te weinig spreekt over de metropolitane gemeenschap. “We hadden gehoopt dat het gezond verstand de bovenhand zou nemen, en een portie economisch opportunisme zou doorwegen op de Vlaamse, regionale obsessies. Maar nee: we blijven verder leven met instituties die volledig irrationeel zijn”, klinkt het.

Een intensievere samenwerking zou, althans volgens Magnette en Picqué, zowel voor Brussel, Vlaanderen als Wallonië van belang kunnen zijn. “Via het kanaal Brussel-Charleroi hebben er altijd historisch, sterke banden bestaan tussen Brussel en Charleroi,” klinkt het. Als die abstracte, institutionele grenzen van vandaag niet zouden bestaan, dan had Charleroi zeker deel uitgemaakt van die metropolitane zone”, klinkt het.