In de aanloop naar de nationale verkiezingen kunnen partijen zo’n drie tot vijf voorstellen door het Planbureau laten doorrekenen. Één voorstel zal, volgens de Franstalige krant La Libre Belgique, niet worden doorgerekend: de miljonairstaks. Linkse partijen reageren verontwaardigd, niet in het minst omdat dit kritiek op hun plannen eenvoudiger maakt.

Terwijl men in Nederland gehele verkiezingsprogramma’s kan laten doorrekenen, moeten kiezers het in België maar met enkele beleidsvoorstellen doen. De reden? Het Planbureau is nu al overbelast. Pas op 26 april publiceert de instelling – nadat de partijen de mogelijkheid kregen om hun voorstellen te herzien en opnieuw ter berekening voor te leggen – de resultaten op de ‘website www.DC2019.be’.

Geen miljonairstaks

Tot het vrijgeven van de resultaten hanteert het planbureau normaliter strikte vertrouwelijkheid. Ook politieke partijen reppen, voor de publicatie van de resultaten, zelden een woord over welke voorstellen ze al dan niet laten/lieten doorrekenen.

De grote uitzondering? Een miljonairstaks. Hoewel – ook in Vlaanderen – volgens een enquête van Knack en VTM zo’n 85 procent van de bevolking is gewonnen voor een belasting op vermogens vanaf 1 miljoen euro, zal een dergelijk voorstel niet worden doorgerekend. Verschillende progressieve partijen reageren kwaad, ook al beschikt het overbelaste Planbureau naar eigen zeggen niet over de mogelijkheid om dit voorstel door te rekenen. De reden hiervoor is eenvoudig: ze zullen de campagne moeten ingaan met een speerpunt dat niet werd becijferd.