Goed nieuws voor het kleuteronderwijs: het Vlaams Parlement is van mening dat de volgende Vlaamse regering meer aandacht moet hebben voor hun zorgen en noden. Zo moet de historische onderfinanciering worden aangepakt. “Een historische beslissing”, reageerde Vlaams minister van Onderwijs, Hilde Crevits (CD&V), op Radio 1-programma ‘De Ochtend’.

In Vlaanderen krijgt het kleuteronderwijs structureel zo’n 60 miljoen euro minder dan het lager onderwijs. De reden? In het verleden ging men ervan uit dat kleuters minder naar school gingen. Doordat vorig jaar twee directeurs van kleuterscholen dreigden om naar de rechter te stappen als er geen extra geld kwam, kreeg de kwestie opnieuw aandacht.

Met resultaat, zo blijkt. Zo keurde het Vlaams Parlement volgens De Morgen een resolutie goed waarin men de (financiële) gelijkschakeling vraagt tegen het komende schooljaar. Voor dit jaar, 2019, zou de gelijkschakeling zo’n 16 miljoen euro kosten. Voor een heel schooljaar gaat het volgens de krant om zo’n 50 miljoen euro. Naast extra middelen zal het M-decreet worden geëvalueerd en de administratieve last voor het onderwijspersoneel worden verlaagd.

Veld tevreden

Zowel minister Crevits – die over een “historisch” akkoord spreekt – als de christelijke onderwijsvakbond (COV) is tevreden. “Het COV is blij met de gelijke werkingsmiddelen in heel het basisonderwijs. Het is een belangrijk signaal op het einde van deze legislatuur”, citeert De Morgen Marianne Coopman van het COV.  “We zullen nauwgezet toekijken op de afspraken in het volgende Vlaamse regeerakkoord en de verdere uitwerking ervan”, klinkt het.