De regels rond adverteren voor alcoholische dranken worden opnieuw strenger. Dat is beslist in een convenant waarover minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) een akkoord heeft bereikt met de Raad voor de Reclame, de federatie ‘Vinum et Spiritus’ en de Federatie van Belgische Brouwers. Dat rapporteert BELGA. Overtreders riskeren boeten tot 10.000 EUR. Onder de regering van premier Charles Michel (MR) gingen eerder ook al de taksen op alcoholische dranken fiks omhoog. 

In het nieuwste convenant dat is bedisseld tussen minister De Block, de Raad voor Reclame, de Federatie Vinum et Spiritus en de Federatie van Belgische Brouwers staat allerlei strengere regels rond reclame voor alcoholische producten. Klachten zullen voortaan verwerkt worden door de FOD Volksgezondheid te raadplegen, waardoor het ascept ‘gezondheid’ een groter gewicht moet krijgen. De bedrijven/organisaties aangesloten bij de Brouwersfederatie of Vinum et Spiritus moeten bij de aanvang van nationale reclamecampagnes op de radio, bioscoop of televisie advies inwinnen bij de Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame (JEP). Die JEP kan bij herhaalde inbreuken boetes opleggen tot 10.000 EUR.

De Block wil onverantwoord alcoholgebruik aanpakken door reclame aan te pakken

“Het onverantwoord gebruik van alcohol heeft nefaste gevolgen voor de gezondheid”, zo motiveert minister De Block de strengere regels via BELGA. “Dat is iets waar alcoholproducenten absoluut rekening mee moeten houden als ze reclame maken.”

Alcoholische producten waren in België al langer aan strenge voorschriften onderhevig. Reclame moet bijvoorbeeld op die manier zijn opgesteld dat het geen overmatig gebruik aanmoedigt. Vandaar eindigt reclame vaak met de generische boodschap “Ons vakmanschap drink je met verstand” of nog: “Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand”. Pilsmerk Maes – onder meer bekend door middel van de populaire baseline “Maten, makkers, Maes” – heeft dan weer een originele variant gevonden om haar nieuwste non-alcoholische bier te promoten: “Met de maten, zonder mate!”. Andere regels reguleren het aanspreken van minderjarigen en bepaalde media-beperkingen. Al deze regels zijn vervat in het convenant dat oorspronkelijk werd gemaakt in 2005, werd geüpdatet in 2013 en nu opnieuw wordt gewijzigd.

De regering-Michel voerde deze legislatuur ook reeds hogere accijnzen in op alcohol. Dit om de tax shift te financieren, al schoten de taksen hun doel wat voorbij. Volgens De Standaard werd eind 2016 sinds de accijnsverhoging een derde minder sterkedrank verkocht in ons land en gaan Belgen veel meer in het buitenland hun alcoholische inkopen doen. De verhoogde taksen op alcohol en tabak moesten op kruissnelheid 582 miljoen EUR opbrengen, maar eind 2016 stond de teller op amper 21 miljoen.