Het rechtse beleid van de ÖVP-FPÖ-regering in Oostenrijk laat zich verder voelen. De nieuwste asielstatistieken maken duidelijk dat er in de eerste drie maanden van 2019 29% minder asielzoekers arriveerden ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat brengt de Österreich Zeitung. In het eerste 2019-trimester kwamen 2.881 asielzoekers aan, vooral uit Syrië, Afghanistan en Iran. Ter vergelijking, dat is bijna evenveel als wat België ontving in januari alleen

In Oostenrijk werden 2.881 asielzoekers geregistreerd in januari, februari en maart. In dezelfde periode in 2018 waren dat er nog 4.050. Het gaat vooral over Syriërs, Afghanen en Iraniërs. De cijfers betekenen een daling van 29%, maar het ministerie van Binnenlandse Zaken geleid door FPÖ-minister Herbert Kickl waarschuwt wel voor de hausse die plaatsvond in maart.

Die Zahl der Asylanträge ist weiter gesunken, das ist aber kein Grund, dass wir uns zufrieden zurücklehnen, sondern ganz…

Publiée par Herbert Kickl sur Dimanche 14 avril 2019

Komt er nieuwe asielcrisis? “Blijf thuis, je komt er niet door”

Volgens Kickl is de trimesterdaling van 29% “geen reden voor ons om achterover te leunen en te ontspannen, wel integendeel. De migratiedruk zal opnieuw toenemen”, aldus de minister van Binnenlandse Zaken van de Alpennatie. Maar de regering voelt zich ook meer gesterkt, “omdat de migratiedruk toeneemt, zijn we des te meer in ons recht om de [strengere] grenscontroles voort te zetten”.

Wanneer men maart apart beschouwd, vond immers een stijging plaats van 12% ten aanzien van dezelfde maand in 2018. Deze groei is conform met het recent toegenomen aantal asielzoekers in de Balkan en Griekenland en ligt in lijn met een eerdere waarschuwing vanwege minister Kickl dat er een nieuwe asielcrisis zit aan te komen. Om deze meester te zijn rekent Kick op een goeie samenwerking met de EU en de staten in de westelijke Balkan. De boodschap moet duidelijk zijn: “Laat het uit, je komt er niet door”.

Momenteel wachten volgens Kickls eigen persmededeling zo’n 34.000 migranten op de af- of goedkeuring van hun asielaanvraag in Oostenrijk. Zij kunnen thans gebruik maken van een basiszorg. De gemiddelde wachttijd tot een resultaat is drie maanden of minder.

Lees ook:

Oostenrijkse minister Kickl (FPÖ) waarschuwt voor nieuwe migratiegolf

‘Maggie-effect’ houdt stand: Asielcijfers blijven in de hoogte