Tijdens deze verkiezingscampagne heeft ook Groen hun pensioenplannen voorgesteld. Wat blijkt? De ecologisten willen dat iedereen die een loopbaan van 45 jaren heeft gewerkt minstens een pensioen ontvangt van 1.500 EUR. Wie niet de volledige termijn uitwerkte moet zeker 1.140 EUR ontvangen per maand, vindt men bij Groen. Dat rapporteert Het Laatste Nieuws. Opvallend: ook sp.a en Vlaams Belang wensen een minimumpensioen van 1.500 EUR.

Groen wil dat iedereen die een loopbaan van 45 jaar uitliep minstens 1.500 EUR pensioen kan genieten. En inzake die 45 effectief gepresteerde jaren moeten ook periodes van werkloosheid en ziekte- of zorgverlof meegeteld worden. Op deze manier wil Groen senioren uit de armoede halen.

“Onbetaalbaar”, klinkt het. Maar Groen staat niet alleen

Thans is het minimumpensioen na een volle loopbaan 1.254 euro. Maar, “drie op de tien gepensioneerden hebben daar vandaag geen recht op, omdat hun loopbaan te kort was”, zegt Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen) in Het Laatste Nieuws. “Als je het minimumpensioen verhoogt, heeft dat dus geen effect voor die groep.” Nochtans is er nu reeds een vangnet voor arme gepensioneerden: de inkomensgarantie voor ouderen (IGO). Maar volgens de ecologisten werkt IGO te complex in en zijn er vervelende voorwaarden aan verbonden. Daarom wil men ook een ‘basispensioen’ van dus 1.140 EUR.

Volgens Statbel liep vorig jaar 16% van de Belgische 65-plussers het risico om niet rond te komen. Volgens pensioenexperte Ria Janvier (UAntwerpen) is het Groene plan op dit te remediëren echter onbetaalbaar. Nochtans staat de alternatief-linkse partij niet alleen. Ook sp.a en Vlaams Belang wensen een minimumpensioen van 1.500 EUR. Al is een coalitie tussen die partijen zeer onwaarschijnlijk.