Hangt het van de N-VA af, dan voert de volgende federale regering opnieuw een taxshift door, zo maakte de partij donderdag bekend bij de voorstelling van hun sociaaleconomische verkiezingsprogramma. Verder keert de partij zich (opnieuw) tegen de automatische loonindexering en pleit ze (opnieuw) voor een begrotingsevenwicht en een beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. “Het volgende regeerakkoord moet meer ambitie tonen en daar zal leiderschap tegenover moeten worden gesteld”, citeert BELGA kandidaat-premier Jan Jambon.

De N-VA presenteerde donderdag een klassiek-liberaal economisch verkiezingsprogramma dat sterke overeenkomsten vertoont met het vorige programma. Zo pleit de partij opnieuw voor het beperken van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Heeft een werkloze na twee jaar geen nieuwe job, dan kan hij voor maximaal één jaar aanspraak maken op een forfaitaire uitkering.

Ook de afschaffing van de automatische loonindexering komt terug. In plaats van ‘de index’ pleit de partij volgens BELGA voor een ‘compensatie voor de stijgende levensduurte’. Deze compensatie zou gebaseerd moeten worden op andere goederen en diensten dan de indexkorf. Daarnaast moeten we, althans volgens N-VA-Kamerlid Zuhal Demir “durven kiezen voor een ander loonoverleg”. “Dat moet niet meer nationaal worden georganiseerd, maar op bedrijfsniveau. De plaatselijke vakbonden kennen het bedrijf en weten of een loonsverhoging al dan niet mogelijk is”, klonk het.

Taxshift van 2 miljard euro

Een ander belangrijk punt van de Vlaams-nationalisten betreft een nieuwe taxshift ter waarde van 2 miljard euro. Voor de financiering hiervan kijkt de N-VA naar een hogere werkzaamheidsgraad. Vlaanderen zou deze, voor de rekeningen te laten kloppen, moeten laten stijgen tot 80 procent. Brussel en Wallonië zouden op respectievelijk 70 en 75 procent moeten mikken.

(Lees verder onder de tweet.)

Met hun nieuwe taxshift beogen de Vlaams-nationalisten een afschaffing van de schaal van 45 procent in de personenbelasting, iets waar burgers nu “heel snel” onder vallen. “Met een brutoloon van 2.300 euro per maand kom je al in de schaal van 45”, klinkt het. Op termijn zouden enkel de schalen van 25 procent, 40 procent en 50 procent overblijven.