Het Europese statistiekbureau Eurostat kwam met slecht nieuws voor ons land: nergens in de Europese Unie groeien er meer minderjarigen – zo’n één op negen – op in een gezin zonder inkomen uit arbeid. Dat cijfer verbergt echter stevige regionale variaties. Zo groeit in Vlaanderen ‘maar’ 7,3 procent van de kinderen op in een gezin waar niemand werkt. Wallonië (16,2 procent) en Brussel (23,2 procent) doen het veel slechter. Voor N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel toont dit aan dat Vlaanderen méér bevoegdheden moet hebben. “Zorg voor stabiele en goedbetaalde banen om uit de armoede te raken”, klinkt het daarentegen bij PVDA-voorzitter Peter Mertens.

Hoewel er volgens Van Peel overal nog werk aan de winkel is, tonen de regionale verschillen welke kant het uit moet. “En dus horen ze in deze discussie ook niet doodgezwegen te worden. Het Vlaamse model met activeringsbeleid is het meest effectieve en dus ook het meest sociaal. Wars van de dogma’s die er door andere partijen vaak rond gemaakt worden”, klinkt het in een persbericht.

“Tekenend is bijvoorbeeld hoe de Franstalige partijen denken over het GPMI, een contract op maat tussen het OCMW en de cliënt waarin een traject met rechten en plichten wordt uitgestippeld om iemand uit de uitkeringsafhankelijkheid en uit het sociaal isolement te krijgen. Sla er de commissieverslagen bij de uitbreiding onder deze regering maar op na. Voor de PS en Ecolo is dat instrument van GPMI volstrekt asociaal en paternalistisch”, stelt Van Peel.

De N-VA-politica wil “dat de gewesten de volledige autonomie krijgen om een verplichte gemeenschapsdienst voor langdurig werkzoekenden in te vullen als stap in hun traject naar werk”. “En ieder uur werken moet lonen. We willen het nettoloon verder verhogen zodat het verschil tussen een uitkering en betaald werk voldoende groot is. Uiteindelijk moet het hele huis omhoog voor we de uitkeringen nog verder kunnen optrekken. Alleen zo ga je echt het gevecht aan tegen armoede”. Verder maakt de N-VA (opnieuw) een punt van de beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd.

Mertens: “Men heeft het in Vlaanderen slechter gedaan dan in Brussel en Wallonië”

Mertens vertolkte in VRT-programma ‘Terzake‘ een andere visie. Zo verwees hij naar de belofte die Vlaams minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA) maakte, namelijk een halvering van de kinderarmoede. “We zijn nu 2019 en de kinderarmoede is niet gehalveerd, maar gestegen. Tussen 2007 en 2017 is alles stabiel gebleven in de regio’s in ons land, de enige regio waar de kinderarmoede is toegenomen, is Vlaanderen. Met andere woorden, men heeft het in Vlaanderen slechter gedaan dan in Brussel en Wallonië”, stelde Mertens.

Voor een beperking van onder meer de werkloosheidsuitkeringen is Mertens evenwel niet te vinden. “Ik ben geshockeerd omdat het over kinderen gaat, omdat de kinderen heel veel kans hebben om in de armoedespiraal te blijven. Je moet die eruit halen. Niet door het geld nog verder af te pakken, maar ze begeleiden op maat naar stabiele en goede banen die genoeg verdienen. Dat vereist maatwerk en dat kan de VDAB doen”, klonk het.

Verder pleit de voorzitter van de ‘marxisten van de 21ste eeuw’ niet voor het beperken maar voor het verhogen van de uitkeringen. “In het regeerakkoord stond dat jullie vervangingsinkomens boven de Europese grens gingen optrekken en kinderarmoede halveren. Dat zijn twee beloftes die niet zijn waargemaakt”, wierp hij Van Peel in VRT-programma ‘Terzake‘ voor de voeten.