De energiecorrectie, die Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA), voor sociale huurwoningen doorvoert moet, althans volgens de sp.a, worden ingetrokken. “Het moet een unicum zijn dat een minister van Armoede er met één beslissing in slaagt om doelbewust 50.000 financieel kwetsbare gezinnen te treffen in hun portemonnee”, reageert Vlaams sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke tegenover BELGA.

De energiecorrectie heeft hoofdzakelijk twee gevolgen voor de huurders van een sociale woning: huurders van een energiezuinige woning (met bijgevolg een lagere energiefactuur) moeten een toeslag betalen terwijl bewoners met een oudere, energieverslindende, huurwoning korting krijgen. Het doel? De huurders van een energieverslindende woning tegemoet komen en woningmaatschappijen aansporen om de huizen energiezuiniger te maken.

Deze ideeën werden door Homans in een ministerieel besluit uitgewerkt, iets wat normaal op 1 januari 2020 in werking zou moeten treden. In principe mag, bij de berekening van de correctie, de toeslag niet groter zijn dan het voordeel dat de huurder heeft op de energiefactuur.

“Systeem van Homans schiet de doelstelling volledig voorbij”

Sp.a plaatst hier evenwel stevige kanttekeningen bij. “Het systeem van Homans schiet de doelstelling volledig voorbij”, poneert fractieleider Vandenbroucke tegenover BELGA. Zo zouden de simulaties van Homans vertrekken vanuit een hogere huurprijs voor zo’n 50.000 sociale huurders in Vlaanderen. Gemiddeld zou de rekening met zo’n 17 euro per maand, oftewel 205 euro per jaar, stijgen. Voor andere huurders zou het zelfs kunnen oplopen tot 385 euro per jaar, oftewel een extra maand huur.

Daarnaast baseert de N-VA-minister zich volgens Vandenbroucke op, verouderde, energienormen van 2006. “Zo passeren de huisvestingsmaatschappijen langs de kassa: ze innen meer huurgeld zonder te investeren in bijkomende energiebesparende maatregelen. De sociale huurders zijn zo twee keer de pineut, want zij moeten bijbetalen op basis van totaal verouderde normen”, klinkt het bij de sp.a-politicus.

De socialisten vragen een intrekking van de energiecorrectie. “Het moet een unicum zijn dat een minister van Armoede er met één beslissing in slaagt om doelbewust 50.000 financieel kwetsbare gezinnen te treffen in hun portemonnee”, stelt Vandenbroucke.

(Lees verder onder de tweet.)

“Onzin”

Op Twitter zet Homans de kritiek van de socialisten als “onzin” weg. “Ik investeerde 3,8 mia in o.a energiezuinige sociale woningen. De verhoging van de huishuur zal nooit meer zijn dan de winst die men uit de lagere energiefactuur haalt, dus betaalt men niet extra!”, laat de minister weten.

ADVERTENTIE