Op het internet circuleerde de laatste maanden de bewering dat de Europese Commissie van Jean-Claude Juncker (EVP) de ‘Youth for Climate’-protesten van Anuna De Wever en co zou sturen en financieren. Het gaat hier echter om foutieve berichtgeving. Wel is het zo dat de Europese Commissie zo’n 40 miljoen euro uitgeeft aan opleidingen, vrijwilligerswerk, sensibilisering en andere gelijkaardige projecten die te maken hebben met het milieu, het klimaat en duurzaamheid.

De afgelopen maanden was het thema klimaat niet weg te branden uit de actualiteit. Zo spijbelen en demonstreren de ecologistische scholieren van ‘Youth For Climate’ en Anuna De Wever wekelijks voor meer overheidsmaatregelen voor het klimaat. Het protest van De Wever gebeurde in navolging van de Zweedse Greta Thunberg. Ook in andere landen, zoals in buurland Nederland, sloten scholieren zich aan bij het protest onder de banier van ‘Youth for Climate’.

‘Youth for Climate Action’

In februari verscheen er op de Nederlandse website ‘Cultuur onder Vuur’ een artikel waarin beweerd wordt dat de Europese Commissie de klimaatprotesten zou steunen en financieren. Om dat te staven wordt naar een missieverklaring van de Commissie van Jean-Claude Juncker (EVP) verwezen die werd uitgegeven tijdens de VN-klimaatconferentie van 2017 in Parijs.

In die missieverklaring staat te lezen dat het ‘European Solidarity Corps’ – een initiatief van de Europese Commissie “dat jongeren de mogelijkheid biedt om vrijwilligerswerk te doen of te werken in projecten in hun eigen land of in het buitenland die ten goede komen aan gemeenschappen en mensen in heel Europa” – 340 miljoen euro aan subsidies ontvangt. Uit verdere navraag bij de Europese Commissie blijkt dit zelfs 375,6 miljoen euro te zijn.

40 miljoen euro daarvan zal worden uitgegeven aan opleidingen, vrijwilligerswerk, sensibilisering en andere gelijkaardige projecten die te maken hebben met het milieu, het klimaat en duurzaamheid. Die projecten worden gebundeld onder de, achteraf bekeken, ongelukkige naam ‘Youth for Climate Action’.

(Lees verder onder de tweet.)

Bewering van ‘Cultuur onder Vuur’ blijkt foutief

‘Cultuur onder Vuur’ legt daarbij een link tussen dit initiatief van de Europese Commissie en de gelijknamige organisaties achter de klimaatprotesten in België en Nederland. De beweringen, dat de protestbeweging ‘Youth for Climate’ en het EC-initatief ‘Youth for Climate Action’ aan elkaar gelinkt zijn en dat de protestbewegingen bijgevolg EU-subsidies ontvangen, zijn dus niet correct.

In een reactie aan SCEPTR wordt dit ook bevestigd door de Europese Commissie. De Europese Commissie stelt wel dat het positief staat tegenover het klimaatactivisme van de jongeren in de Europese Unie, maar dat het dergelijke protesten of politiek beïnvloedde evenementen niet financiert, stuurt of ertoe aanzet.