N-VA-Kamerlid en oud-staatssecretaris Zuhal Demir pleit (opnieuw) voor een aanscherping van de controle op leefloners. Meer concreet wil de N-VA’ster het inzetten van privédetectives mogelijk maken. “In het volgend regeerakkoord moet dit worden opgenomen, zodat we dit voor eens en voor altijd regelen”, stelt Demir in de Gazet van Antwerpen

Vorig jaar schakelde het Antwerpse OCMW een privaat bedrijf in om onderzoek te voeren naar leefloontrekkers die een tweede verblijf in het buitenland bezitten. Niet iedereen was echter een liefhebber van deze aanpak. Zo beschouwt minister van Maatschappelijke Integratie, Denis Ducarme (MR), de inschakeling van een privaat bedrijf als een misdrijf. Enkel maatschappelijke werkers van het OCMW mogen volgens Ducarme dergelijke onderzoeken verrichten.

Het verzet van Ducarme was volgens Demir “bijzonder teleurstellend”. “Het is een interpretatie die de minister er zelf aan geeft. Tot een uitspraak van de rechtbank over deze werkwijze is het nooit gekomen. De suggestie van de minister om individuele dossierbehandelaars te vervolgen, werkte als een rem”, stelt Demir tegenover de Gazet van Antwerpen.

De oplossing volgens de N-VA’ster? Een aanpassing van de wettelijke regeling van het beroepsgeheim. “In het volgend regeerakkoord moet dit worden opgenomen, zodat we dit voor eens en voor altijd regelen”, klinkt het beslist. “Concreet gaat het om een wijziging van de wet op het recht op maatschappelijke integratie. Een extra artikel regelt dan hoe private bedrijven onderzoeksdaden binnen het sociaal onderzoek kunnen uitvoeren zonder strijdig te zijn met het beroepsgeheim”, aldus Demir tegenover de Gazet van Antwerpen.

CD&V en Ducarme geen voorstander

Het voorstel van Demir lijkt evenel niet op veel steun te kunnen rekenen. Zo stond CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri steeds kritisch ten opzichte van de inschakeling van private bedrijven. Ook Ducarme (MR), getuige daarvan zijn dreiging om naar het parket te stappen, is geen voorstander van privédetectives. Demir evenwel blijft hoopvol. “Ik lees in de stemtest van de VRT dat alle partijen buiten PVDA controles willen op eigendommen in het buitenland van leefloners”, stelt ze tegenover de Gazet van Antwerpen. “In het verleden schermden ze steeds met het beroepsgeheim. Wel, dit punt kunnen we oplossen door de wet aan te passen. Ik verwacht dat ze het niet alleen zeggen, maar nu ook doen”, aldus de N-VA-politica.

Lees meer:

Nederlands bedrijf gaat leefloonfraude opsporen voor Antwerps OCMW