Hoewel internationale onderzoeken het al langer uitwezen was een onderzoek van de KU Leuven gisteren formeel: de kwaliteit van het Vlaams onderwijs verdampt. N-VA-voorzitter Bart De Wever, zelf een project van het katholiek onderwijs, hekelde maandag in VRT-programma ‘Terzake‘ de verschuiving naar de “pretpedagogie“ bij de katholieke koepel. “De laatste jaren moet ik vaststellen dat de katholieke koepel geen robuuste verdediger is tegen onderwijshervormingen die we niet nodig hebben, maar juist de grote promotor”, oordeelde hij hard.

Terwijl onze Vlaamse leerlingen in 2003 nog vlot over haast iedere internationale ‘lat’ sprongen – zo stonden we voor begrijpend lezen op plaats drie en wiskunde zelfs plaats één – verloopt dit nu een stuk moeilijker. Althans, dat blijkt volgens De Morgen uit een studie van professor emeritus Jan Van DammeKim Bellens en Wim Van den Noortgate (KU Leuven). Hoewel Vlaanderen met betrekking tot leesvaardigheid begin deze eeuw nog een royale voorsprong had op Wallonië, halveerde deze inmiddels. Het probleem? Het achteruitgaan van Vlaanderen – en niet de vooruitgang van Franstalig België – verkleinde deze kloof. Wallonië bleef immers ter plaatste trappelen. Met betrekking tot wiskunde en wetenschappen valt eenzelfde stramien te ontwaren. Hoewel de Vlaamse scholieren inzake Wiskunde nog steeds bij de betere horen, daalt het niveau in ieder onderzoek.

De Wever: “We plukken de zure vruchten van onderwijspedagogie zoals die lang geleden is uitgedacht”

De Wever toonde zich, opnieuw, kritisch ten aanzien van de katholieke onderwijskoepel. Zo verbond hij het kwaliteitsverlies met de heersende pedagogische opvattingen. “Men heeft het klassikaal leren losgelaten”, stipte de N-VA-voorzitter aan. “Het is allemaal verschoven naar de pretpedagogie”. “Toen ik nog op school zat, was het katholiek onderwijs nog een baken tegen dat soort vernieuwingen”, klonk het.

In die evolutie naar “pretpedagogie” speelden de onderwijskoepels volgens De Wever een belangrijke rol. “Vlaanderen is sterk dankzij het katholiek onderwijs, maar de laatste jaren moet ik vaststellen dat de katholieke koepel geen robuuste verdediger is tegen onderwijshervormingen die we niet nodig hebben, maar juist de grote promotor”, aldus de N-VA-voorzitter. Die “pretpedagogie” is evenwel geen nieuw fenomeen, denkt De Wever. “We plukken de zure vruchten van onderwijspedagogie zoals die lang geleden is uitgedacht. Dat moet rechtgetrokken worden”, verklaarde hij in VRT-programma ‘Terzake’.

Boeve: “Meer investeren in basisonderwijs”

Lieven Boeve, de topman van het katholiek onderwijs, liet zich negatief uit over de eindtermen. “Ik pleit ervoor om gedifferentieerder na te denken over onderwijs. Als we alleen met eindtermen bezig zijn, nivelleren we te veel naar beneden. Laat ons elke leerling uitdagen op het niveau waarop hij zit en die maximale focus op de eindtermen voor een stukje lossen”, stelde hij.

Daarnaast moeten er volgens Boeve meer middelen naar het basisonderwijs gaan. Tevens spelen ook andere factoren een rol bij de daling van de onderwijskwaliteit. Zo verwees Boeve onder meer naar de diversere klassen. “Het is niet zo dat we dat met één maatregel alles geregeld zullen krijgen”, aldus de topman van het katholiek onderwijs.

Lees meer:

Onderwijs als Vlaamse trots? Studie toont ernstige problemen